Elektroniczny Pomocnik Nauczyciela

               
DEMO
PEŁNA WERSJA
Wymagania: Excel 2000 lub nowszy

Powiększ
Powiększ
Wymagania: Excel 2000 lub nowszy


Liczba pobrań: 1066
Liczba pobrań: 5237

 
Automatyczne tworzenie zestawień semestralnych
Obliczanie frekwencji semestralnej i rocznej
Wizualizacja frekwencji na wykresie słupkowym
Szybka i łatwa modyfikacji tygodniowego planu lekcji
Samoczynne generowanie listy uczniów
Wydruki stron zgodne z tradycyjnym dziennikiem lekcyjnym
Rozbudowana pomoc techniczna
Zliczanie ocen semestralnych dla wszystkich uczniów
Wydruk kartek dla rodziców wszystkich uczniów
Obliczanie wszystkim uczniom średniej semestralnej


Ułatwienie prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasy to nadrzędny cel powstania Elektronicznego Dziennika Edukatora 3.0. Choć nauczyciele poszczególnych przedmiotów również mogą z powodzeniem wykorzystywać go w swojej pracy. Idea aplikacji opiera się na możliwości dostosowywania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Wychowawco, Nauczycielu

Elektroniczny Dziennik Edukatora 3.0 jest aplikacją wykonaną w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel, bez posiadania tego programu niemożliwe jest funkcjonowanie aplikacji w pełnym zakresie. Po uruchomieniu pobranego z naszego serwera pliku dziennika (został on przeskanowany kilkoma programami antywirusowymi) dostajemy skoroszyt Elektroniczny Dziennik Edukatora 3.0.xls.

W skład dziennika wchodzi czternaście arkuszy, które swoim wyglądem odpowiadają tradycyjnemu papierowemu dziennikowi lekcyjnemu. Narzędzie wyróżnia duże zautomatyzowanie wprowadzanych informacji, dane raz wpisane - aplikacja wielokrotnie wykorzystuje. Atutem narzędzia jest intuicyjna obsługa, znajomy interfejs, szybka i łatwa nawigacja.

Korzystanie z niniejszego programu znacznie ułatwia pracę wychowawcy klasy związaną z bieżącym prowadzeniem dokumentacji, sporządzaniem sprawozdań na zebrania rady pedagogicznej w postaci zestawień statystycznych dotyczących wyników nauczania, ocen z zachowania, frekwencji uczniów. Pozwala uzyskać dane w postaci kartek z ocenami cząstkowymi na spotkania z rodzicami śródsemestralne oraz kartki z ocenami semestralnymi na zebrania półroczne (wywiadówki). Wydruki tych kartek zawierają oprócz ocen również ilości opuszczonych przez ucznia godzin usprawiedliwionych, nieusprawiedliwionych oraz spóźnień, średnią ucznia i klasy, zachowanie itp. Dziennik daje możliwość wydruku stron w formacie A4 identycznych ze stronami dziennika tradycyjnego np. lista uczniów, plan lekcji, zestawienia semestralne itp.

Gwarantujemy, że plik dziennika pobrany z naszego serwera nie zawiera wirusów/trojanów/spyware/adware, itd., zatem jeśli przed pobraniem pliku Internet Explorer pokaże ostrzeżenie o zabezpieczeniach: 
śmiało można wybrać przycisk URUCHOM (w celu natychmiastowej instalacji dziennika) lub ZAPISZ (w celu zapisu dziennika na dysku komputera i późniejszej jego instalacji). Po wyborze przycisku URUCHOM i po pobraniu pliku pojawi się kolejne okienko ostrzeżenia:


 
Również tutaj bez obaw proszę wcisnąć przycisk URUCHOM.

Zachęcamy do korzystania z naszego dziennika elektronicznego !!!

W programie wykorzystano makra, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji, a włączenie makr niczym nie grozi.
Przed uruchomieniem dziennika proszę włączyć program Excel i w menu wybrać
NARZĘDZIA =>MAKRO => ZABEZPIECZENIA
 
Dziennik - makra01.gif

 
W okienku, które się pojawi, w zakładce POZIOM ZABEZPIECZEŃ proszę wybrać ŚREDNIE
 
Dziennik - makra02.gif

 
Następnie można już uruchomić nasz dziennik elektroniczny, przy czym na samym początku, po pojawieniu się monitu programu Excel, wybieramy oczywiście przycisk WŁĄCZ MAKRA
 
Dziennik - makra03.gif

 

Wszelkie uwagi, propozycje i pytania związane z Elektronicznym Dziennikiem Edukatora 3.0
prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: serwis@edukator.org.pl

         
     
               
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie