Działa tylko w IE - sorry!    
     

Scenariusz wieczornicy poświęconej Marii Konopnickiej

mgr Jolanta Leszczyńska


1dz. Powitanie
Dzisiaj w 90 rocznicę śmierci Marii Konopnickiej zapraszamy was na uroczystą wieczornicę poświęconą jej życiu i twórczości. Przypomnimy i poszerzymy wam wiedzę o tej bliskiej wszystkim dzieciom pisarce, a na zakończenie naszego spotkania przygotowaliśmy dla was konkurs wiedzy o niej.
Zapraszamy.
 
2dz.
Maria Konopnicka urodziła się 23 maja 1842r. w Suwałkach. Jej rodzicami byli: Józef Wasiłowski - urzędnik sądowy i Scholastyka Turska. Mieszkała i wychowywała się w Suwałkach - rodzinnym mieście. Być może o nim myślała poetka, pisząc ten wiersz.
 
3dz.
Recytacja wiersza "Gdy zaszumi ta drużyna"
 
2dz.
Kalisz - to następne miejsce zamieszkania p.Wasiłowskich. W parę lat po przyjeździe umiera matka Marii K. Sześcioro dzieci wychowuje odtąd jej mąż. Po latach poetka napisze:
 
4dz.
"Ojciec mój był mistyk, samotnik oddany pracy i dzieciom. Poetów naszych poznałam też z ust ojca i z naszych wieczornych rozmów z nim i czytań. Dom nasz sierocy był prawie zakonnym domem. Nie oddawano w nim żadnych wizyt".
 
2dz.
Atmosferę tego gorzkiego dzieciństwa oddała poetka w wierszu:
 
4dz. Recytacja wiersza "Wychowałeś ty mnie grodzie..."
 
2dz.
Panna Maria Wasiłowska poszła światem mając 20 lat. Wyszła wtedy za mąż za Jarosława Konopnickiego. Pod tym nazwiskiem stała się znana i sławna. Zamieszkała wówczas w Bronowie, opodal Łęczycy, w rodzinnym majątku Konopnickich. W miejscu, gdzie był ich dworek stoi teraz szkoła. Konopnicka, mieszkając tam dostrzegała nędzę wsi. Zawsze była po stronie słabych i biednych, a ich krzywdę rzucała przed oczy całego społeczeństwa.
 
Recytacja wiersza "A czemu wy chłodne rosy'' [3 dzieci].
 
2dz.
Następnym miejscem zamieszkania p.Konopnickich był Gusin. W tych czasach pisała wierszyki i powiastki dla swoich sześciorga dzieci. W ten sposób odkryła w sobie talent poetycki.
 
5dz.
Recytacja wiersza pt. "Sposób na laleczkę".
 
6dz. i wszyscy - Inscenizacja wiersza pt. Gra w lisa".
 
1dz. Recytacja wiersza pt. "Świerszczyk".
 
2dz.
Chęć zapewnienia dzieciom odpowiedniej edukacji i obawa przed zmarnowaniem talentu poetyckiego spowodowały, że p. Konopniccy przenieśli się z Gusina do Warszawy.
 
7dz. Recytacja frg. wiersza pt."Warszawa".
 
2dz.
Wówczas zajmowała się p. Maria K. prowadzeniem "Kroniki tygodniowej", pracą społeczną, opieką nad więźniami, tajną oświatą. Była też redaktorem naczelnym ilustrowanego czasopisma "Świt". Pisała o biedzie człowieka, o krzywdzie bezradnego dziecka, o pięknie ziemi ojczystej. Była poetką uczucia, a także mistrzynią prozy.
 
Recytacja wiersza "Kochasz ty dom" [3 dzieci].
 
2dz.
W 1890 r. wyjechała za granicę. Przez 20 lat wędrowała po całej Europie. W kraju była wtedy gościem, ale polskie czasopisma wciąż drukowały jej wiersze, powiastki, eseje, poematy, reportaże i szkice.
 
8dz. Recytacja wiersza pt. "Poszłabym ja".
 
2dz.
W związku ze sprawą pobicia dzieci we Wrześni przez pruskiego nauczyciela, zorganizowała M. K. akcję protestacyjną. Ukoronowaniem jej walki z germanizmem jest pieśń "Rota".
 
9dz. Recytacja wiersza "Rota".
 
2dz.
W 1903 r. otrzymała poetka w darze dworek w Żarnowcu k. Krosna. Dziś jest tam muzeum biograficzne imienia Marii Konopnickiej. 7 lat później wyjechała z Żarnowca do szpitala do Lwowa. Zmarła tam 8.10.1910 r.
 
10dz. Recytacja wiersza "Oj, ziemio".
 
2dz.
Pisarka szczególnie ukochała dzieci, przebywała z nimi niemal przez całe swoje życie, podpatrywała ich radości i smutki. Wiele wierszy i opowiadań napisała właśnie o dzieciach.
 
11dz. Odczytanie frg. z książki pt. "Na Jagody".
 
12dz. Recytacja wiersza pt. "Stefek Burczymucha".
 
2dz.
Drugim tematem, który znajdujemy w wielu wierszach, są piękne opisy przyrody. Maria K. dużo przebywała na wsi, kochała pola i lasy.
 
13dz. Recytacja wiersza pt. "Tęcza".
 
14dz. Odczytanie krótkiego frg. z książki pt. "Co słonko widziało".
 
15dz. Recytacja wiersza pt. "Jesienią".
 
2dz.
Na pewno większość dzieci zna cudowną baśń Marii K. pt. "O krasnoludkach i sierotce Marysi", gdzie ukazana jest zarówno krzywda dziecka - sierotki Marysi, jak też piękno przyrody - łąk i lasów.
 
16dz. Odczytanie frg. z książki pt. "O krasnoludkach i sierotce Marysi".
 
2dz.
Utwory Marii Konopnickiej są nam bliskie, a szczególnie "Kurpik", którego wam teraz zaśpiewamy.
 
Odśpiewanie piosenki pt. "Kurpik" przez dzieci.
 
2dz.
A teraz zapraszamy was do udziału w naszym quizie z nagrodami.
         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie