Działa tylko w IE - sorry!    
     

Ocena pracy nauczyciela

mgr Maria Domagała
mgr Lidia Bachleda-Strama


Ocena pracy nauczyciela jest jednym z wymogów formalno prawnych stawianych przed dyrektorem każdej placówki oświatowej. Aby właściwie dopełnić tego obowiązku, dyrektor powinien wraz z Radą Pedagogiczną opracować standardy, które pozwolą na ustalenie obiektywnej oceny.

Problem oceny nauczyciela jest zawsze aktualny i ważny. W związku z tym podjęłyśmy próbę wypracowania standardów, które można wykorzystać przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela.

Pierwsza część naszej pracy to rozdział teoretyczny. Przedstawiamy w nim podstawy prawne dotyczące oceniania.

W drugiej części zawarłyśmy propozycje obszarów i standardów wymagań dla nauczycieli. Na tej podstawie stworzyłyśmy wizerunek nauczyciela standardowego, takiego, jakiego chciałybyśmy mieć w swojej szkole. Jego opis umieściłyśmy jako przykład oceny dobrej w załączniku do niniejszej pracy.

W załączeniu:

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie