Publikacje internetowe

Istnieje możliwość opublikowania w serwisie swoich materiałów.
Zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z warunkami publikacji.
 

Tolerancja w aspekcie życia

chrześcijańskiego - scenariusz lekcji religii w klasie II przedstawia Wanda Chmielewska z Gimnazjum w Grzymiszewie... więcej>>
 

Różne oblicza miłości

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III przedstawia kol. Alicja Graboś, pracująca w Gimnazjum w Werbkowicach... więcej>>
 

Wychowanie przez sport

O wzorcu osobowościowym nie tylko dla młodzieży pisze kol. Leszek Majewski z Krakowa... więcej>>
 

Zdarzenia artystyczne (?!)

Kol. Oriana Darowska-Malta, pracująca w V LO w Wałbrzychu, przedstawia artykuł o prowokacji w sztuce... więcej>>
 

Stop używkom i uzależnieniom!

Publikacja kol. Cecylii Ireny Podolak, uczącej matematyki w Publicznym Gimnazjum w Wołczynie... więcej>>
 

Terapia logopedyczna dziecka

Swoją pracę przedstawia Alicja Zyzańska - nauczyciel logopeda w Szkole Podstawowej we Wrocance... więcej>>
 

Barwy jesieni

i dlaczego należy szanować las? Publikacja kol. Ivetty Olińskiej, pracującej w ZSP Nr 3 w Pleszewie... więcej>>
 

Przedszkolne Ekoludki

Program zajęć z zakresu ochrony środowiska przedstawia Barbara Kobielska z Poznania... więcej>>
 

Świat mitów greckich

Sprawdzian dla uczniów gimnazjów spec-jalnych przedstawia kol. Aleksandra Żyrek z Bielska-Białej... więcej>>
 

Aktywność twórcza

w edukacji wczesnoszkolnej jest tematem autorskiej publikacji przygotowanej przez kol. Iwonę Sadlak z Wałbrzycha... więcej>>
 

Szybciej - wyżej - silniej

Scenariusz uroczystości szkolnej, związanej ze sportem, przedstawia Joanna Pawłowska z   Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w  Szczecinie... więcej>>
 

Język angielski na każdej lekcji

w nauczaniu początkowym - publikacja kol. Danuty Rybusińskiej, pracującej w SP Nr 133 w Warszawie... więcej>>
 

Agresja wśród dzieci

Swój artykuł przedstawia kol. Elżbieta Baran, pracująca w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach... więcej>>
 

Rodzice w szkole - czyli o pierwszorzędowej

profilaktyce - referat przygotowany przez kol.  Małgorzatę Słupską, pracującą w SP w Krynicy... więcej>>
 

Skałki Twardowskiego w Krakowie

- środowisko przyrodnicze i krajobraz opisuje w swojej publikacji kol. Grażyna Ziętara z Krakowa... więcej>>
 

Śladami księdza Marcina Popiela

O różnych aspektach szkolnej wycieczki rowerowej pisze kol. Agnieszka Oskaldowicz z Opatowa... więcej>>
 

Aktywność dziecka

jako ważny czynnik jego rozwoju - to temat publikacji kol. Marzeny Meger, pracującej w Przedszkolu Nr 1 w Bytowie... więcej>>
 

Co dają uczniom wycieczki?

Autorska publikacja kol. Doroty Wilk, pracującej w Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz... więcej>>
 

Internet jako źródło informacji

Kol. Iwona Tomaszewska-Papakul z Siedlec przedstawia konspekt zajęć warsztatowych dla nauczycieli SP w Krynicy... więcej>>
 

Zastosowanie gier dydaktycznych

na lekcjach matematyki omawia w swoim materiale kol. Alicja Rokita, pracująca w Gimnazjum w Wołczynie... więcej>>
 

Czy "Złote Łuki" Mc'Donald's

opanują świat? - autorską pracę przedstawia kol. Zdzisław Cyrson - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum Nr 1 w Bytowie... więcej>>
 

Proces adaptacji moich wychowanków

Praca Gabrieli Kiersznickiej - wychowawcy w    Internacie Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi... więcej>>
 

Rozpoznajemy rośliny uprawne

Scenariusz lekcji w klasie V przedstawia kol. Renata Bakalarz ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach... więcej>>
 

Diagnoza ujarzmiona

Publikacja kol. Anny Gnatowskiej, pracującej w Przedszkolu Nr 114 w Krakowie... więcej>>
 

Jesteśmy Europejczykami

Publikacja Anny Kuczyńskiej i Jolanty Tyzo - nauczycielek nauczania zintegrowanego w SP Nr 64 w Bydgoszczy... więcej>>
 

Pożądane umiejętności dziecka

wstępującego do szkoły - autorska publikacja kol. Agnieszki Faber, pracującej w Szkole Podstawowej w Szczepanowie... więcej>>
 

Klasyfikacja czworokątów

Scenariusz do lekcji matematyki przedstawia kol. Honorata Kępa, pracująca w SP w Drawsku Pomorskim... więcej>>
 

Czy telewizja zagraża rodzinie?

Autorski materiał przedstawia Anna Wdówka, pracująca w Przedszkolu Nr 1 w Alwerni... więcej>>
 

Wychowanie przedszkolne podstawowym

etapem edukacji - publikacja Krystyny Martys, pracującej w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Starogardzie Gdańskim... więcej>>
 

Praca w grupach na lekcjach matematyki

Publikacja kol. Krystyny Andrzejewskiej, pracującej w Szkole Podstawowej Nr 93 we Wrocławiu... więcej>>
 

Warunki dobrej integracji w nowych

strukturach edukacyjnych omawia w swojej pracy Alicja Faber z Zespołu Szkół Ogólno-kształcących w Bielsku-Białej... więcej>>
 

Rozkład nauczania historii

dla klasy pierwszej gimnazjum przedstawia nam kol. Grażyna Gumkowska, pracująca w Gimnazjum Nr 1 w Łapach... więcej>>
 

Prezentacja biznesplanu pomysłu uczniów

na działalność gospodarczą - scenariusz lekcji z podstaw przedsiębiorczości autorstwa kol. Jolanty Kieszek z Rawy Mazowieckiej... więcej>>
 

Dookoła Europy

Autorski program koła geograficznego przed-stawia kol. Renata Skurzyńska z Gimnazjum Samorządowego w Mścicach... więcej>>
 

Poloneza czas zacząć

Materiał pomocniczy do nauki poloneza przedstawia kol. Alicja Stasiuk z Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie... więcej>>
 

Uwarunkowania prawne awansu

zawodowego nauczycieli omawia w swojej pracy kol. Marzena Witt z Zespołu Szkół w Tuchomiu... więcej>>
 

Decyzje dyrektora przedszkola

- ich kryteria i procedury omawia w swojej pracy Bożena Zeman - dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tomicach... więcej>>
 

Rola nauczyciela w rozwijaniu

zainteresowań światem przyrody, to tematyka publikacji kol. Bożeny Kowalczuk, pracującej w Zespole Szkół w Rudce... więcej>>
 

Woda jako środowisko życia

Konspekt do lekcji przyrody w klasie IV przedstawia kol. Magdalena Naplocha oraz kol. Regina Drzażdżyńska ze Szkoły Podsta-wowej w Woźnikach... więcej>>
 

Rola zajęć terenowych w nauczaniu

przyrody - praca kol. Renaty Król, nauczyciela biologii i przyrody w Szkołach Społecznych MTO w Jaworznie... więcej>>
 

Jak rozwijać umiejętność czytania

na lekcjach języka niemieckiego? - praca kol. Jadwigi Krzewińskiej z Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej... więcej>>
 

Świetlica szkolna

Kol. Beata Wąsowska pisze o działalności kierowanej przez siebie świetlicy szkolnej przy SP Nr 9 w Piekarach Śląskich... więcej>>
 

Analiza tempa czytania i pisania

u dzieci w młodszym wieku szkolnym jest tematem pracy kol. Ewy Knyspel z Sieradza... więcej>>
 

Planeta Ziemia

Scenariusze 3 lekcji geografii dla klasy I gimnazjum przedstawia nam kol. Jerzy Zając z Jankowic... więcej>>
 

Działania na zbiorach

Konspekt lekcji matematyki dla klasy I gimnazjum przedstawia kol. Marta Ziarko z Krasnegostawu... więcej>>
 

Problemy wychowawcze młodzieży

w okresie dojrzewania omawia w swojej pracy kol. Aleksandra Edyta Rusek ze Skawiny... więcej>>
 

Indywidualizacja nauczania a podnoszenie

motywacji na lekcjach języków obcych w warunkach szkolnych - autorski materiał kol. Ewy Urban, uczącej języka angielskiego w XLIII LO w Łodzi... więcej>>
 

25 lat pontyfikatu Jana Pawła II

Montaż słowno-muzyczny przedstawiają kol. Katarzyna Miziała i kol. Rafał Lisowski z Sieradza... więcej>>
 

Komputer w nauczaniu geografii

Swoją autorską publikację przedstawia nam kol. Jerzy Zając, pracujący w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach... więcej>>
 

Badanie osiągnięć edukacyjnych

w klasie pierwszej, po pierwszym półroczu, przedstawia Hanna Kostrzewa z Olsztynka... więcej>>
 

Jak może przebiegać współpraca szkoły

z rodzicami? Materiał Magdaleny Banaszak, pracującej w ZSS im. Janusza Korczaka we Wrześni... więcej>>
 

Test wielostopniowy z matematyki

dla klasy drugiej (poziom podstawowy) przedstawia kol. Anna Jaszczuk, pracująca w ZSZ Nr 3 w Białej Podlaskiej... więcej>>
 

Profilaktyka zdrowia w edukacji

wczesnoszkolnej, to tematyka publikacji, którą przygotowała kol. Mariola Piela, pracująca w SP Nr 1 w Rydułtowach... więcej>>
 

Dzień Babci i Dziadka

Scenariusz inscenizacji przedstawia nam kol.   Anna   Ziobrowska, pracująca w SP w Chwałowicach... więcej>>
 
 

Sprzedawcy marzeń

Scenariusz przedstawienia kabaretowego proponuje kol. Sabina Dziombek, pracująca w I LO w Piekarach Śląskich... więcej>>
 

Dzień Matki

Scenariusz uroczystości dla klas młodszych przedstawia kol. Bożena Kąkol, pracująca w SP Nr 1 w Lachowicach... więcej>>
 

Zapobieganie nałogom - nikotyna, alkohol

Program profilaktyczny w klasach IV-VI przedstawia kol. Jolanta Anielska, pracująca w SSP w Bejscach... więcej>>
 

Dochodzenie roszczeń

przez klientów banków - materiał dotyczący praw konsumenckich przedstawia nam Małgorzata Zielińska z Krakowa... więcej>>
 

Razem we wspólnej Europie

Regulamin szkolnego konkursu o krajach Unii Europejskiej przedstawia Barbara Albercka z SP Nr 89 w Gdańsku... więcej>>
 

Jak pomóc dziecku w odrabianiu zadań

domowych - publikacja Jolanty Dobrowolskiej, pracującej w Szkole Podstawowej Nr 9 w Jarosławiu... więcej>>
 

Jak uchronić dziecko od środowiska

narkotycznego? Scenariusz spotkania z ro-dzicami przedstawia kol. Katarzyna Michoń ze Szczecina... więcej>>
 

Czytam i rozumiem

Test czytania ze zrozumieniem przedstawia Aleksandra Żyrek, pracująca w Gimnazjum Nr 19 w Bielsku-Białej... więcej>>
 

Edukacja ekologiczna

Publikacja kol. Iwony Sadlak, pracującej w   Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu... więcej>>
 

Sprawdzian wiadomości - funkcje

Praca Beaty Kowalskiej i Bożeny Wawszczyk, uczących matematyki w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej... więcej>>
 

Uwaga dziecka w wieku przedszkolnym

Publikacja kol. Jolanty Pacyńskiej, pracującej w Przedszkolu Nr 129 w Poznaniu... więcej>>
 

O potrzebie doskonalenia umiejętności

czytania ze zrozumieniem pisze w swojej publikacji kol. Elżbieta Baran, pracująca w SP Nr 2 w Mierzęcicach... więcej>>
 

Charakterystyka dziecka z wadą słuchu

Publikacja kol. Barbary Jolanty Leśniewskiej, pracującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gołotczyźnie... więcej>>
 

Postawy rodziców wobec własnych dzieci

Autorska publikacja przygotowana przez kol. Bożenę Rutkowską, pracującą w SP Nr 118 w Warszawie... więcej>>
 

Edukacja elementarna

O obniżeniu progu szkolnego poprzez ciągłość oddziaływań pedagogicznych pisze kol. Marzena Meger z Bytowa... więcej>>
 

Klub sportowy "Jakub"

działający w Więcławicach Starych opisuje w   swoim artykule kol. Leszek Majewski z Krakowa... więcej>>
 

Poczta elektroniczna

Kol. Iwona Tomaszewska-Papakul z Siedlec przedstawia konspekt zajęć warsztatowych dla nauczycieli SP w Krynicy... więcej>>
 

Tekst literacki

na lekcjach języka niemieckiego - publikacja autorstwa kol. Marzeny Budnik, pracującej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krotoszynie... więcej>>
 

Konkurs informatyczny

przeznaczony dla uczniów klas V i VI przed-stawia Agata Ewa Socha, pracująca w Szkole Podstawowej w Żdżarach... więcej>>
 

Woda jako środowisko życia

Kol. Maria Janina Jabłońska-Maziewska, pracująca w SP w Raczkach, przedstawia konspekt lekcji w klasie IV... więcej>>
 

Ćwiczenia mięśni brzucha

Konspekt do zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej przedstawia Beata Sobieraj z SP Nr 3 w Grodkowie... więcej>>
 

Konkurs ekologiczny

Publikacja kol. Danuty Boguskiej, pracującej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi... więcej>>
 

Scenariusz lekcji plastyki

w klasie czwartej przedstawia nam kol. Urszula Antecka - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Wandowie... więcej>>
 

Badanie umiejętności uczniów

rozpoczynających naukę w klasie pierwszej przedstawia kol. Agnieszka Faber z Żar... więcej>>
 

Szkolny Program Ekologiczny

sposobem na zdrowy styl życia - publikacja kol. Renaty Bakalarz ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach... więcej>>
 

Promowanie zdrowia

i zdrowego stylu życia w rodzinie omawia kol. Elżbieta Psiecznik-Odrobina, pracująca w SP Nr 9 w Jarosławiu... więcej>>
 

Atmosfera

Sprawdzian wiadomości z geografii proponuje kol. Mariola Mura z Zespołu Szkół Ogólno-kształcących w Żorach... więcej>>
 

Scenariusze lekcji

do baśni "Bracia Lwie Serce" przedstawia Gabriela Makać i Elżbieta Ziółek ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tczewie... więcej>>
 

Izometrie

Test sprawdzający z matematyki dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego przed-stawia Jolanta Widzińska z Żor... więcej>>
 

To trzeba wiedzieć o teatrze

Swój autorski materiał przedstawia nam kol. Katarzyna Miziała, pracująca w Szkole Podstawowej w Charłupi Małej... więcej>>
 

Kary i nagrody w wychowaniu

Artykuł przedstawia kol. Krystyna Zagajska, pracująca w Zesple Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej... więcej>>
 

Zakładanie własnej firmy

- biznesplan firmy omawia na zajęciach podstaw przedsiębiorczości Jolanta Kieszek, pracująca w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-nych w Rawie Mazowieckiej... więcej>>
 

Miasto konfliktów - metoda bez porażek

Kol. Barbara Hajdecka z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku przed-stawia konspekt lekcji... więcej>>
 

Zagrożenia uzależnieniem młodzieży

szkół średnich - referat kol. Alicji Stasiuk, pracującej w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie... więcej>>
 

Ocenianie wewnątrzszkolne

a ocenianie zewnętrzne - to temat pracy kol.   Ireny Kasprowicz z Zespołu Szkół w Tuchomiu... więcej>>
 

Praca domowa ucznia w młodszym wieku

szkolnym jest tematem publikacji, którą przedstawia nam kol. Anna Łapsa z Rabki... więcej>>
 

Rodzina jako miejsce

edukacji zdrowotnej i sprawnościowej dzieci w  młodszym wieku szkolnym jest tematem publikacji kol. Marii Dziaduś z SP Nr 9 w Jarosławiu... więcej>>
 

Konkurs wiedzy o Niemczech

Opracowanie kol. Alicji Polowczyk, pracującej w Zespole Szkół w Brzeźniu... więcej>>
 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej

Praca kol. Anity Schabikowskiej z Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach napisana w ramach studiów podyplomowych w zakresie informatyki... więcej>>
 

Bärenprojekt - przedsięwzięcie metodyczne

na lekcjach języka niemieckiego - praca kol. Jadwigi Krzewińskiej z Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej... więcej>>
 

Wychowanie młodego pokolenia

i trudności z nim związane omawia w swojej publikacji kol. Elżbieta Wójcik z Paczyny... więcej>>
 

Trudności uczniów

w uczeniu się matematyki - autorski materiał kol. Mirosława Fydrych, pracującej w SP Nr 15 w Rudzie Śląskiej... więcej>>
 

Higiena jamy ustnej

Scenariusz zajęć edukacji prozdrowotnej przedstawia kol. Ilona Hykalik z Janowic Wielkich... więcej>>
 

Warunki sprzyjające osiąganiu

dojrzałości szkolnej - autorska publikacja Danuty Urban, pracującej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Żaganiu... więcej>>
 

Moja zielona szkoła

Publikacja kol. Elżbiety Kubeckiej, pracującej w Szkole Podstawowej Nr 66 w Poznaniu... więcej>>
 

Jak długo będzie szumiał las?

Scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej przedstawia kol. Gabriela Cichowska z ZSO Nr 11 w Bytomiu... więcej>>
 

Wznieś serce ponad zło

Katarzyna Miziała, Jadwiga Stachowiak oraz Rafał Lisowski, pracujący w SP w Charłupi Małej, przedstawiają autorski montaż słowno-muzyczny... więcej>>
 

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

opisuje w swoim autorskim materiale kol.  Urszula Grzywa, pracująca w Zespole Szkół Nr 1 w Łazach... więcej>>
 

Dziecko na tle konfliktów małżeńskich

Opracowanie kol. Ewy Kujawskiej z Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie... więcej>>
 

Rola klasy w stymulowaniu rozwoju dziecka

w młodszym wieku szkolnym jest tematem pracy kol. Magdaleny Banaszak z ZSS we Wrześni... więcej>>
 

Ankieta dla uczniów klas IV-VI

Narzędzie służące mierzeniu jakości pracy szkoły przedstawiają Małgorzata Parzybut, Agata Grzybek i Halina Mrugała, pracujące w SP w Naramicach... więcej>>
 

Program przeciwdziałania korupcji

proponują Monika Anielska, Dorota Wojas, Agnieszka Saltarska oraz Renata Gorgoń z Kazimierzy Wielkiej... więcej>>
 

Szkolny konkurs matematyczny

Materiał kol. Alicji Elżbiety Gołaszewskiej, pracującej w Szkole Podstawowej w Raciborach Nowych... więcej>>
 

Projekt edukacyjny

przygotowany przez Beatę Wojciechowską, pracującą w SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie... więcej>>
 

Poznajemy zwyczaje wielkanocne

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II przedstawia kol. Grażyna Wolanik z Zespołu Szkół w Wólce Podleśnej... więcej>>
 
 

Komputerowy dziennik

Referat na temat korzystania z narzędzia przedstawia nam kol. Grzegorz Wiśniewski z Gimnazjum w Skulsku... więcej>>
 

Wpływ działalności plastycznej

na rozwój dziecka omawia kol. Bożena Kąkol, pracująca w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lachowicach... więcej>>
 

Alkohol a nasze dziecko

Referat skierowany do rodziców przedstawia kol. Alicja Graboś z Hrubieszowa... więcej>>
 

Rodzina jako środowisko wychowawcze

Publikacja kol. Elżbiety Pasiecznik-Odrobiny, pracującej w Szkole Podstawowej Nr 9 w Jarosławiu... więcej>>
 

Istota procesu czytania ze zrozumieniem

Publikacja autorstwa kol. Marii Dziaduś, pracującej w Szkole Podstawowej Nr 9 w Jarosławiu... więcej>>
 

Potrzeba istnienia wychowania

komunikacyjnego, to temat opracowania Katarzyny Musolf-Bensemann ze Starogardu Gdańskiego... więcej>>
 

Rola cichego czytania

ze zrozumieniem jest tematem autorskiej pracy kol. Jolanty Dobrowolskiej z Jarosławia... więcej>>
 

Zestaw tekstów do cichego czytania

ze zrozumieniem dla uczniów klasy III przedstawia kol. Danuta Pruchnicka z SP w Baniach Mazurskich... więcej>>
 

Zasady terapii pedagogicznej uczniów

z dysortografią omawia kol. Katarzyna Michoń - pedagog szkolny Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie... więcej>>
 

Stymulowanie rozwoju dziecka

w wieku przedszkolnym poprzez twórczą aktywność omawia kol. Katarzyna Kozłowska z Bytowa... więcej>>
 

Test z języka rosyjskiego

dla klasy drugiej gimnazjum przedstawia Barbara Bieńkowska, pracująca w Gimnazjum w Sahryniu... więcej>>
 

Wykorzystanie komputera

na zajęciach zintegrowanych - publikacja kol. Elżbiety Kubeckiej, pracującej w SP Nr 66 w Poznaniu... więcej>>
 

Jak pomóc dziecku

z trudnościami w nauce? - publikację przed-stawia kol. Małgorzata Suliga - nauczyciel nauczania zintegrowanego w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 6 w Zawierciu... więcej>>
 

Rola rodziny i przedszkola

w przygotowaniu dziecka do szkoły - autorska publikacja kol. Katarzyny Kozłowskiej, pracującej w Przedszkolu Nr 1 w Bytowie... więcej>>
 

Mediacje - skuteczna strategia

rozwiązywania konfliktów - autorska publi-kacja kol. Bożeny Rutkowskiej, pracującej w SP Nr 118 w Warszawie... więcej>>
 

Wyznaczanie współczynnika tarcia

kinetycznego - konspekt lekcji fizyki w klasie I przedstawia kol. Aleksandra Markowska z I LO w Sieradzu... więcej>>
 

Scenariusze lekcji przyrody

przeznaczone dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej przedstawia kol. Anna Bekalarz z Sompolna... więcej>>
 

Ortograficzne opracowanie lektur

dla klas I-III przedstawia Małgorzata Federak - nauczyciel kształcenia zintegrowanego SP w Podszklu... więcej>>
 

Sprawdziany z historii w gimnazjum

Zestaw sprawdzianów dla klasy pierwszej i    drugiej przedstawia kol. Witold Klajs z Gimnazjum Nr 1 w Łowiczu... więcej>>
 

Zasady właściwego odżywiania się

Kol. Maria Janina Jabłońska-Maziewska, pracująca w SP w Raczkach, przedstawia konspekt lekcji... więcej>>
 

Mamy rady na odpady

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. 4-6 przedstawia kol. Danuta Boguska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi... więcej>>
 

Ćwiczenia chwytne stóp

Konspekt do zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej autorstwa kol. Beaty Sobieraj z SP Nr 3 w Grodkowie... więcej>>
 

Dyktando a Nowa matura

Praca kol. Beaty Irzykowskiej, uczącej języka angielskiego w Zespole Szkół Gastrono-miczno-Hotelarskich w Kaliszu... więcej>>
 

"Gimnastyka mózgu"

- metoda łatwego i radosnego uczenia się jest tematem pracy kol. Agnieszki Faber z Żar... więcej>>
 

Scenariusz zajęć muzyczno-ruchowych

z wykorzystaniem metody Dennisona przedstawia kol. Agnieszka Faber, pracująca w SP w Szczepanowie... więcej>>
 

Kontynent kontrastów

Utrwalenie wiadomości z geografii w formie krzyżówki proponuje kol. Mariola Mura z ZSO w Żorach... więcej>>
 

Opis problemu edukacyjnego

przedstawia kol. Antoni Naplocha - nauczyciel geografii w Gimnazjum w Niechanowie... więcej>>
 

Program zajęć pozalekcyjnych

z uczniem uzdolnionym matematycznie przed-stawia kol. Mariola Piotrowska z Zespołu Szkół Nr 13 w Zawierciu... więcej>>
 

Integracja społeczna młodzieży niesłyszącej

Publikacja kol. Marii Pocendek z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu... więcej>>
 

Zdolności matematyczne uczniów

w okresie pierwszych lat nauki omawia w swoim referacie kol. Anna Mitał z Zespołu Szkół w Wólce Podleśnej... więcej>>
 

Rozmawiamy o ludziach i ludożercach

Konspekt lekcji języka polskiego dla uczniów klas VI przedstawia kol. Katarzyna Miziała, pracująca w Szkole Podstawowej w Charłupi Małej... więcej>>
 

Jeszcze raz o czytaniu dzieciom

Swój autorski materiał przedstawia nam kol. Agata Chmura, pracująca w Przedszkolu Nr 1 w Alwerni... więcej>>
 

Zagrożenia miłości małżeńskiej

i rodzicielskiej omawia kol. Dorota Bajer, pracująca w Ośrodku Szkolno-Wychowaw-czym ZSZ Nr 3 w Radomiu... więcej>>
 

Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży

Referat przygotowany przez Alicję Stasiuk, pracującą w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie... więcej>>
 

Zastosowanie przyborów na lekcjach

wychowania fizycznego omawia Alicja Stasiuk z Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie... więcej>>
 

ABC komputera

Program autorski nauczania elementów informatyki w klasach I-III przedstawiają kol. Bożena Jakóbczyk i kol. Alina Cichocka z SP Nr 17 w Tychach... więcej>>
 

Dzień Matki

Scenariusz uroczystości szkolnej przedstawia kol. Anna Łapsa z Rabki, pracująca w SP Nr 3 w Spytkowicach... więcej>>
 

Edukacja prorodzinna w czasopismach

młodzieżowych - swoją pracę przedstawia kol.   Elżbieta Skałbania-Kubica z Zespołu Szkół Nr 1 w Łazach... więcej>>
 

Fraktale

Rozwiązywanie problemów matematycznych środkami informatycznymi opisuje Ewa Galuba z Gimnazjum Nr 1 w Warszawie... więcej>>
 

Egzamin poprawkowy z matematyki

Propozycje zadań w szkole średniej przed-stawia kol. Anita Schabikowska z Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach... więcej>>
 

Prace kontrolne

z matematyki w nowym liceum przedstawia kol. Ramona Obrzezgiewicz, pracująca w ZSO w Skwierzynie... więcej>>
 

Plan edukacji prozdrowotnej

w klasach I-III przedstawia kol. Ilona Hykalik, pracująca w Gminnym Zespole Szkół w Janowicach Wielkich... więcej>>
 

Wczesne rozpoznawanie syndromu dziecka

maltretowanego i molestowanego - o możli-wościach i rodzajach interwencji nauczyciela i   wychowawcy pisze kol. Danuta Urban z  Żagania... więcej>>
 

Sprawdziany powtórkowe z matematyki

dla III klasy gimnazjum przedstawia nam kol. Krzysztof Kozak z Głogowa... więcej>>
 

Reaktor jądrowy

Materiały przygotowane przez Ramonę oraz Wojciecha Obrzezgiewiczów ze Skwierzyny... więcej>>
 

Zielona szkoła

Materiał przygotowany przez kol. Ewę Oleasz, pracującą w Szkole Podstawowej Nr 109 we Wrocławiu... więcej>>
 

Leśna ścieżka poznawcza

Propozycja zajęć z edukacji ekologicznej autorstwa kol. Gabrieli Cichowskiej, uczącej przyrody i geografii w ZSO Nr 11 w Bytomiu... więcej>>
 

Lekcja języka polskiego

Konspekt lekcji dla klasy I przedstawia kol. Anna Antyga, pracująca w Gimnazjum Nr 2 w Zakręciu... więcej>>
 

Scenariusz przedstawienia

pt. »Radosny pociąg« przedstawiają nam Agnieszka Chojnacka i Magdalena Zawadzka z Kutna... więcej>>
 

Warunki prawidłowego rozwoju dziecka

Autorski materiał kol. Ewy Kujawskiej, pracującej w ZSRiO w Jagarzewie... więcej>>
 

Czy ocena może być obiektywna?

Materiał autorstwa Marii Paszun, pracującej w    Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie... więcej>>
 

Przemoc w szkole

- zapobieganie agresji wśród młodzieży omawia kol. Teresa Stępień, pracująca w   Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ZSZ Nr 3 w Radomiu... więcej>>
 

Program profilaktyczny

przedstawiają Renata Gorgoń, Dorota Wojas, Agnieszka Saltarska oraz Monika Anielska z Kazimierzy Wielkiej... więcej>>
 

Moje miasto na lekcji matematyki

Scenariusz lekcji matematyki w klasie czwartej przedstawia kol. Edyta Banasz, pracująca w SP Nr 44 w Bytomiu... więcej>>
 

Rodzina Biełowych i Kowalskich

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego w kl. VI przedstawia kol. Zuzanna Sycz, ucząca w SP w Kazimierzu Biskupim... więcej>>
 


 


 
     
             
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning O stronie