Publikacje internetowe

Istnieje możliwość opublikowania w serwisie swoich materiałów.
Zainteresowani proszeni są o   zapoz-nanie się z warunkami publikacji.
 

Jedziemy na wycieczkę historyczną

Publikacja kol. Marii Łapińskiej pracującej w Gimnazjum Nr 1 w Łapach... więcej>>
 

Zmiany w rozwoju wychowanka

Rejestrowanie i ocenianie zmian zachodzących w rozwoju społeczno-emocjonalnym wychowanka internatu opisuje kol. Hanna Dankowska-Dudzik z Torunia... więcej>>
 

Ćwiczenia w czytaniu - propozycje

Opracowanie kol. Beaty Łopatniuk pracującej w Szkole Podstawowej Nr 93 we Wrocławiu... więcej>>
 

Innowacja pedagogiczna

Program edukacji ekologicznej z  ochroną środowiska przedstawia kol. Małgorzata Wieczorek z ZSO Nr 4 w Sosnowcu... więcej>>
 

Biblioterapia pomaga

Swoje opracowanie przedstwia nam kol. Ewa Kita z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Zawierciu... więcej>>
 

Studium indywidualnego przypadku

Praca kol. Doroty Rudzińskiej-Friedel pracującej w Zespole Szkół Spec-jalnych Nr 1 w Gdyni... więcej>>
 

Lekcja biblioteczna

Konspekt lekcji dotyczącej uzależnień opracowany przez kol. Dorotę Walus z Zawiercia... więcej>>
 

Hospitacja diagnozująca

Scenariusz lekcji chemii przedstwaia kol. Joanna Niemiec z Dąbrowy Górniczej... więcej>>
 

Kształtowanie wytrzymałości

u młodzieży uprawiającej piłkę nożną omawia kol. Jacek Miłosz z Gdańska... więcej>>
 

Biblioterapia

Materiały metodyczne przygotowane przez kol. Jolantę Kasperek z PBW Filii w Zawierciu... więcej>>
 

Pierwszaki czytelnikami

Relacja z uroczystości pasowania uczniów klas I na czytelników autorstwa kol. Elżbiety Szczygieł z Zawiercia... więcej>>
 

Funkcja kwadratowa

Senariusz lekcji matematyki przedstawia kol. Teresa Rymko z   Zespołu Szkół Mechanicznych w   Bartoszycach... więcej>>
 

Edukacja obywatelska

Program autorski z edukacji obywa-telskiej prezentuje kol. Anna Chrobot z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Sieradzu... więcej>>
 

Uzależnienia w opiniach młodzieży

licealnej opisuje w swoim opracowaniu kol.  Anna Skowrońskia z Lublina... więcej>>
 

Le touriste

Konspekt lekcji języka francuskiego kol. Aleksandry Berezińskiej-Badak z XV LO w Krakowie... więcej>>
 

Postawy rodzicielskie

i ich wpływ na rozwój osobowości dziecka omawia kol. Dorota Sudenis z Tczewa... więcej>>
 

Test sprawdzający

z języka polskiego przedstawiają kol.     Justyna Chmielewska oraz kol.    Bożena Przybyła z Piekar Śląskich... więcej>>
 

Porozmawiajmy o babci

Konspekt lekcji literackiej w klasie 4 przedstawia kol. Bogusława Taryma z Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie... więcej>>
 

Konkurs wiedzy ekologicznej

Projekt kol. Stanisławy Żabińskiej oraz kol. Katarzyny Aliny Kampy z Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy... więcej>>
 

Wychowanie do odbioru telewizji

Opracowanie kol. Ilony Wójcik-Maliny z Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Piekarach Śląskich... więcej>>
 

Agresja domowa - agresja szkolna

Praca Grażyny Bielawskiej - nauczy-cielki kształcenia zintegrowanego z Zawiercia... więcej>>
 

Konkurs o literaturze powszechnej

Zestaw pytań opracowanych przez kol.   Barbarę Tężycką z V LO w Grudziądzu... więcej>>
 

Czyste powietrze

Scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV przedstawia kol. Maria Markowska z SP w Lututowie... więcej>>
 
 

Plan rozwoju zawodowego

na stopień nauczyciela dyplomowane-go przedstawia kol. Renata Rempała z Sosnowca... więcej>>
 

Obrót bezgotówkowy

Scenariusz lekcji z przedmiotu "finanse" autorstwa kol. Ewy Stejnborn z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu... więcej>>
 

Egzamin na kartę rowerową

Zestaw ośmiu zadań przedstawia kol.   Izabela Łoś z Gimnazjum w Makowie Podhalańskim... więcej>>
 

Metody aktywizujące

na lekcjach języka polskiego w szkole średniej omawia kol. Grażyna Śliwa z    Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej... więcej>>
 

Lekcje wychowawcze

Anna Szumicka i Jolanta Derkacz - opiekunki Samorządu Szkolnego Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz - przedstawiają scenariusze dwóch lekcji wychowawczych... więcej>>
 

Aktywność fizyczna rodzin

Artykuł kol. Aliny Obstoj z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich... więcej>>
 

Plan nadzoru pedagogicznego

stosowany w Zespole Szkolno-Przed-szkolnym w Pasymiu opracowany przez kol. Cezarego Łachmańskiego... więcej>>
 

Rola wychowawcy internatu

Publikacja kol. Halina Kuc, kierującej internatem przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku... więcej>>
 

Spotkania z rodzicami

O tzw. "pedagogizacji rodziców" pisze kol. Marzena Zołoteńka-Synowiec z  Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie... więcej>>
 

Szkolna Izba Regionalna

i jej rola w edukacji historycznej jest tematem pracy kol. Janiny Janik ze Świętochłowic... więcej>>
 

Pierwsza klasówka licealisty

Zadania na sprawdzian z matematyki przedstawiają kol. Beata Kowalska i  kol. Bożena Wawszczyk uczące w  Zespole Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej... więcej>>
 

Wypalenie zawodowe

Publikacja kol. Grażyny Gazdowicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze... więcej>>
 
 

Opór elektryczny. Prawo Ohma

Scenariusz lekcji fizyki opracowany przez kol. Krystynę Dawidson-Młyńską z Zespołu Szkół Nr 1 w Nidzicy... więcej>>
 

Wpływ rodziny na rozwój dziecka

O wpływie środowiska rodzinnego na rozwój osobowości dziecka i powodze-nie życiowe pisze kol. Violetta Grejczyk z SP w Wielkiej Kloni... więcej>>
 

Z doświadczeń lidera WDN

Swoimi refleksjami dzieli się z nami kol.    Beata Łopatniuk ze Szkoły Podstawowej Nr 93 we Wrocławiu... więcej>>
 

Mierzenie jakości pracy przedszkola

Omawia w swoim opracowaniu kol. Joanna Auguścik-Lipka pracująca w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie... więcej>>
 

Uczeń dyslektyczny na lekcji historii

Tematykę tę porusza w swojej pracy kol. Maria Łapińska z Gimnazjum Nr 1 w Łapach... więcej>>
 

Plan pracy świetlicy terapeutycznej

opracowany przez nauczyciela-tera-peutę ZS Specjalnych Nr 1 w Gdyni - Dorotę Rudzińską-Friedel... więcej>>
 

Biblioteka szkolna

Organizację i funkcjonowanie biblioteki szkolnej jako centrum informacji przedstawia nam kol. Dorota Walus z Zawiercia... więcej>>
 

Objawy narkomanii

w świetle stanowisk wybranych autorów omawia kol. Dorota Sudenis z Tczewa... więcej>>
 

Historia matematyki polskiej

Publikacja kol. Adama Markowskiego - nauczyciela matematyki w Publicznym Gimnazjum w Złoczewie... więcej>>
 

Szkolny Program Profilaktyki

Praca zbiorowa przygotowana przez koleżanki pracujące w Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy... więcej>>
 

Testowanie sprawności fizycznej

Referat na szkolenie nauczycieli nauczania zintegrowanego opracował kol. Andrzej Czarnecki z Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy... więcej>>
 

Wykresy funkcji kwadratowych

Senariusz lekcji matematyki w klasie I liceum profilowanego przedstawia kol.   Teresa Rymko z Bartoszyc... więcej>>
 

Ruchy Ziemi

Zbiór zadań z geografii opracowany przez kol. Mirosławę Szeląg z Gim-nazjum Nr 3 w Koninie... więcej>>
 

Rozkład materiału

nauczania z fizyki i astronomii dla  liceum profilowanego przedstawia kol. Mariola Marszolik z ZSZ Nr 1 w Katowicach... więcej>>
 

DELF

O egzaminie z j. francuskiego piszą kol.    Aleksandra Berezińska-Badak i  kol.  Renata Idzińska z Krakowa oraz kol. Małgorzata Florek z Gdańska... więcej>>
 

Wymagania edukacyjne z chemii

Publikacja kol. Adama Markowskiego uczącego w Gimnazjum Publicznym w Złoczewie... więcej>>
 

Polskie symbole narodowe

Scenariusz akademii przedstawiają Elżbieta Dutka oraz Bożena Rusinek z SP Nr 1 w Szczawie... więcej>>
 

W świątecznym nastroju...

Konspekt lekcji literackiej w klasie 5 przedstawia kol. Bogusława Taryma z Zespołu Szkół Nr 5 w Mrągowie... więcej>>
 

Program realizacji ścieżek

edukacyjnych Gimnazjum Publicznego w Nurcu Stacji przedstawia nam kol. Halina Muczko... więcej>>
 

Czytanie ze zrozumieniem

Publikacja kol. Grażyny Bielawskiej z Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zawierciu... więcej>>
 

Lekcja wychowawcza

dla klasy II gimnazjum dotycząca problemu agresji. Autorkami pracy są Barbara Gemza oraz Anna Płaczek z Katowic... więcej>>
 

Kinezjologia edukacyjna

czyli gimnastyka mózgu jest tematem pracy kol. Doroty Rudzińskiej-Friedel pracującej w Zespole Szkół Spec-jalnych Nr 1 w Gdyni... więcej>>
 

Mówimy "nie" agresji

Publikacja kol. Urszuli Grzyb ze Szkoły Podstawowej Nr 19 w Sosnowcu... więcej>>
 

Doradztwo zawodowe w krajach UE

Publikacja kol. Danuty Zając oraz kol.     Grażyny Koryzmy-Wasilewej z  Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie... więcej>>
 

Konkursy w oczach uczniów

Publikacja kol. Joanny Iwanowicz, która uczy języka niemieckiego w  Gimnazjum Nr 16 w Bydgoszczy... więcej>>
 

Trudności w czytaniu i pisaniu

O uczniach z dysleksją, dysortografią, dysgrafią pisze kol. Grażyna Śliwa z    Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej... więcej>>
 

Trójkąty prostokątne

Lekcję matematyki z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint proponuje kol.   Anna Szumicka z Sieradza... więcej>>
 

Lekcja biologii

Scenariusz lekcji przedstawia nam kol.  Jolanta Derkacz z Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz... więcej>>
 

Nauka padów

Kol. Grzegorz Błauciak z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie omawia elementy samoobrony w wychowaniu fizycznym... więcej>>
 

Góra śmieci rośnie

Scenariusz zajęć otwartych dla  rodziców w klasie II przedstawia kol. Jadwiga Kobiela z SP Nr 170 w Łodzi... więcej>>
 

Marketing w szkole

Kol. Marzena Zołoteńka-Synowiec z    Nysy pisze o budowaniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły... więcej>>
 

Zajęcia z przyrody

Kol. Maria Powolna z SP Nr 27 w Katowicach przedstawia scenariusz lekcji dla klasy IV... więcej>>
 

Zestaw zadań

przed egzaminem gimnazjalnym z   przedmiotów ścisłych opracowały Barbara Gemza oraz Maria Powolna z Katowic... więcej>>
 

Odkrywamy twierdzenie Pitagorasa

scenariusz lekcji matematyki przed-stawia kol. Walentyna Traczewska z Gimnazjum w Osjakowie... więcej>>
 

W świecie teatru

O tym, jak wprowadzać uczniów w  świat teatru pisze kol. Stefania Ir z Piekar Śląskich... więcej>>
 

Recenzja podręcznika

"Themen neu" (do nauki języka niemieckiego) autorstwa Wandy Kani z Kęt... więcej>>
 
 

Trafalgar Square

Scenariusz projektu internetowego autorstwa kol. Barbary Zielińskiej oraz kol. Marioli Jakusik z I LO w Legnicy... więcej>>
 

Drgania i fale mechaniczne

Test sprawdzający z fizyki opracowany przez kol. Krystynę Dawidson-Młyńską z Zespołu Szkół Nr 1 w Nidzicy... więcej>>
 

Szkoła integracyjna

O pierwszej szkole integracyjnej w województwie zachodniopomorskim pisze kol. Irena Grzanowicz z SPI Nr 21 w Koszalinie... więcej>>
 

WWW na języku niemieckim

O zastosowaniu technologii informa-cyjnych na lekcji języka niemieckiego pisze kol. Grażyna Głąb pracująca w ZSE w Jarosławiu... więcej>>
 

Praca z uczniem zdolnym

w kształceniu zintegrowanym jest tematem opracowania autorstwa kol.   Barbary Wierzby ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce Zdroju... więcej>>
 

Program nauczania indywidualnego

Praca kol. Doroty Rudzińskiej-Friedel pracującej w Zespole Szkół Spec-jalnych Nr 1 w Gdyni... więcej>>
 

Warsztaty metodyczne

dla nauczycieli kontraktowych opisuje Dorota Walus pracująca w Pedago-gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w   Katowicach Filia w Zawierciu... więcej>>
 

Praca z Samorządem Uczniowskim

Opracowanie kol. Sylwii Bednarskiej oraz    kol. Mirosławy Grabowskiej z Raciborza... więcej>>
 

Praca z dzieckiem autystycznym

Kol. Anna Skowronek z Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu przedstawia propozycje metod pracy z dzieckiem autystycz-nym... więcej>>
 

Krajobraz najbliższej okolicy

Scenariusz ścieżki dydaktycznej przedstawia kol. Grażyna Kozera z PSP Nr 5 w Radomiu... więcej>>
 

Atak pozycyjny

w piłce ręcznej omawia w swojej pracy kol. Dariusz Kudła z ZSM w Żaganiu... więcej>>
 

Lekcja otwarta z geografii

Kol. Mirosława Szeląg z Gimnazjum Nr 3 w Koninie przedstawia scenariusz lekcji geografii... więcej>>
 

Lekcja gimnastyki

Kol. Dariusz Kudła z ZSM w Żaganiu przedstawia wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach wychowania fizycznego... więcej>>
 

Bóg, Honor, Ojczyzna

Kol. Ewa Żurawska - polonistka V LO w Katowicach - prezentuje scenariusz montażu poetycko-muzycznego wy-stawionego w związku ze Świętem Niepodległości... więcej>>
 

Lekcja przepisów drogowych

scenariusz przedstawienia teatralnego autorstwa kol. Teresy Bernadety Karcz z SP w Pomysku Wielkim... więcej>>
 

Spotkanie ze Śląskiem

Kol. Gabriela Wolny z Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Piekarach Śląskich przedstawia scenariusz zajęć otwartych... więcej>>
 

Scenariusz festynu

sportowo-rekreacyjnego przedstawia kol. Wojciech Kaczmarski z PSP Nr 5 w Radomiu... więcej>>
 

Przedmiotowy system oceniania

z matematyki przedstawia nam kol.   Halina Muczko z Gimnazjum w Nurcu Stacji... więcej>>
 

Dzień Ziemi

Scenariusz happeningu przedstawia kol. Beata Otton z Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Piekarach Śląskich... więcej>>
 

Bryły obrotowe

Barbara Gemza oraz Anna Płaczek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 20 w Katowicach przedstawiają przykładowy sprawdzian dla klasy III gimnazjum... więcej>>
 

Sobótka

Kol. Ewa Pawlikowska-Węglińska z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w   Radomiu przedstawia scenariusz inscenizacji teatralnej... więcej>>
 

Arkusz oceny pracy praktykanta

Ankieta skierowana do uczniów opra-cowana przez kol. Teresę Oczkowską z ZS Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu... więcej>>
 

Na ratunek Ziemi

Scenariusz ośrodka tematycznego w kl. II przedstawia kol. Iwona Ładoń z Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zawierciu... więcej>>
 

Lekcja niemieckiego

Kol. Joanna Iwanowicz z Bydgoszczy przedstawia scenariusz dwugodzin-nych zajęć w gimnazjum... więcej>>
 

Rozumienie ze słuchu

O rozwijaniu sprawności rozumienia ze słuchu pisze kol. Małgorzata Pogwizd z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie... więcej>>
 

Zadania z treścią

Korelacja matematyki z językiem polskim - scenariusz lekcji autorstwa kol. Anny Szumickiej z Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz... więcej>>
 

O porozumiewaniu się w rodzinie

Scenariusz lekcji wychowania do życia w rodzinie opracowany przez kol.  Jolantę Derkacz z Sieradza... więcej>>
 

Obrona przed chwytami

Konspekt lekcji wychowania fizycz-nego z elementami samoobrony przedstawia kol. Grzegorz Błauciak z Nysy... więcej>>
 

Regulamin

Funduszu Świadczeń Socjalnych w     Zespole Szkolno-Przedszkolnym w     Pasymiu przedstawia nam kol.  Cezary  Łachmański... więcej>>
 

Hospitacja diagnozująca

Kol. Elżbieta Kołodziej z Gimnazjum Nr  5 w Stalowej Woli proponuje powtórzenie wiadomości o symetrii osiowej... więcej>>
 

Konkurs przyrodniczo-ekologiczny

dla uczniów klas IV-VI przedstawia kol.    Jolanta Kaźmierczak z SP w  Niemczynie... więcej>>
 

Rodzina i ja

Scenariusz lekcji wychowawczej przedstawia kol. Barbara Gemza z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 20 w Katowicach... więcej>>
 

Ocenić sprawiedliwie...

Praca kol. Walentyny Traczewskiej uczącej matematyki w Publicznym Gimnazjum w Osjakowie... więcej>>
 

Konkurs wiedzy o teatrze

opisuje kol. Stefania Ir z Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Piekarach Śląskich... więcej>>
 

Nowa matura z języka niemieckiego

Swoje refleksje po kursie dla egzaminatorów OKE przedstawia kol.  Wanda Kania z Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Kętach... więcej>>
 
         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie