Publikacje internetowe

Istnieje możliwość opublikowania w serwisie swoich materiałów.
Zainteresowani proszeni są o   zapoz-nanie się z warunkami publikacji.
 

Komputer w księgarni

O swojej innowacji pedagogicznej polegającej na wykorzystaniu komputera w nauczaniu przedmiotów zawodowych pisze kol. Irena Nowak - nauczycielka przedmiotów informa- tyczych w Zespole Szkół im.   J.   Lelewela w Poznaniu... więcej>>
 

Nikotynizm

wśród uczniów, to problem poruszony w swojej analizie przez kol. Elżbietę Rostkowską, nauczycielkę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy... więcej>>
 

Kurs

Materiał dotyczący kursu dla nauczycieli nt. zastosowań technologii informatycznej w pracy nauczyciela przygotowała Dorota Szmigiel - nauczycielka informatyki w I LO w Legnicy... więcej>>
 

Spotkanie z rodzicami

Scenariusz spotkania z rodzicami i uczniami klasy VI przygotowany przez mgr Katarzyna Drężek ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie... więcej>>
 

Wyspa

Program terapeutyczny na kolonie letnie dla dzieci z rodzin patologicznych (głównie nadużywających alkoholu) przygotowany przez kol. Franciszkę G. Żak - pedagoga szkolnego w S.P. w Nowogrodźcu... więcej>>
 

Strona

stworzona przez kol. Tadeusza Sapalskiego - nauczyciela matematyki i informatyki Gimnazjum w Krużlowej. Zawarte są tutaj przykłady programowania w LOGO (Komeniusz, AcLogo), animowane konstrukcje geometryczne oraz szereg wskazówek pomocnych podczas nauki matematyki i informatyki... więcej>>
 

Uzależnieniom - nie

Kol. Franciszka G. Żak - pedagog szkolny w S.P. w Nowogrodźcu - dzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie profilaktyki uzależnień... więcej>>
 

Mistrz klawiatury

jest relacją kol. Andrzeja Mysiurskiego z konkursu dla gimnazjalistów zorganizowanego w powiecie Szczytno... więcej>>
 

Zaburzenie zachowania

u dzieci upośledzonych umysłowo - ich podłoże oraz sposoby oddziaływania - pisze o tym kol. Renata Zuzewicz z Bielawy... więcej>>
 

Alfabet czytelnictwa

Artykuł dotyczący pracy biblioteki szkolnej autorstwa Teresy Kieliszczyk z II LO w Legnicy... więcej>>
 

Gimnastyka korekcyjna

Problemem zapobiegania wadom postawy u dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej zajmuje się w swoim materiale kol. Konrad Wąsowicz - nauczyciel wychowania fizycznego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie... więcej>>
 

Arkusz kalkulacyjny

może być wykorzystany zarówno na lekcjach matematyki (np. do sporządzania wykresów funkcji), jak również do usprawnienia żmudnych prac związanych ze statystyką semestralną. Obszerny materiał na ten temat przedstawia nam kol. Janusz Roj - nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Gastronomicznych w Toruniu ... więcej>>
 

Arkusz kalkulacyjny 2

Kol. Dorota Szmigiel z I LO w Legnicy przedstawia nam propozycję wprowadzenia do obsługi arkusza kalkulacyjnego... więcej>>
 

Arkusz kalkulacyjny 3

"Dziennik" oraz "Klasyfikację"- programy wykonane w Excelu przez kol. Józefa Kańczugowskiego uczącego w Zespole Szkół Rolniczych w Krasnymstawie... więcej>>
 

Regionalizm

Kol. Agata Arczyńska z Zespołu Szkół Sportowych w Nysie proponuje nam autorską stronę zawierającą fragmenty programu "Regionalizm"... więcej>>
 

Regionalizm 2

Program realizujący podstawy edukacji regionalnej w nauczaniu zintegro- wanym klas I-III opracowany przez kol. mgr Beatę Latacz z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawierciu... więcej>>
 

Kalkulator graficzny

Kol. Lidia Sztandera z ZSZ nr 2 w Końskich przedstawia scenariusze czterech lekcji matematyki z  wykorzystaniem kalkulatora graficznego... więcej>>
 

Ale teatr!

Uczniowski teatr Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy przybliża nam mgr Elżbieta Rabiej... więcej>>
 

Profilaktyka

uzależnień z wykorzystaniem technik komputerowych, to program stworzony przez kol. Marzenę Kołodziejczyk z Gimnazjum nr 7 w Tychach... więcej>>
 

Autorski program

nauczania matematyki w czteroletnim LO, opracowany przez kol. J. Bury i kol. S. Magierę - nauczycieli matematyki w I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej... więcej>>
 

Autorski program 2

"Kształcenie zintegrowane wspo- magane komputerem" - program autorski opracowany przez kol. mgr Annę Brodzińską z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawierciu... więcej>>
 

Program wychowawczy

dla klas I-IV LO opracowany przez mgr   Jolantę Bury oraz przez mgr  Lidię  Wojciechowską... więcej>>
 

Program wychowawczy 2

I Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej... więcej>>
 
 

7 cudów świata

Próba połączenia ognia z wodą. Czy można na lekcji matematyki uczyć historii? Siedem zadań, przybliżających świat starożytny... więcej>>
 

Walentynki

Kol. Andrzej M. Mysiurski ze Szczytna przygotował scenariusz lekcji z informatyki dla klasy I gimnazjum... więcej>>
 

Słuszna decyzja

W związku z przypadającym w listopadzie "Światowym Dniem bez Papierosa" zrodził się pomysł, aby w Gimnazjum nr 1 w Szczytnie, przygotować projekt o tematyce antynikotynowej... więcej>>
 

Religia

na zajęciach informatyki. Relacja z lekcji przeprowadzonej przez kol. Andrzeja M. Mysiurskiego ze Szczytna na temat Wielkiego Jubileuszu Roku 2000... więcej>>
 

Humanista poszukujący

Kol. Dorota Gromada i kol. Barbara Niewiada z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Jarocinie przedstawiają swoje wrażenia z kursów podyplomowych zorganizowanych przez Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie oraz Fundację im. Stefana Batorego i WOM w Koninie... więcej>>
 

Jak odmawiać

Scenariusz zajęć przeprowadzonych przez kol. Franciszkę G. Żak (pedagoga szkolnego w S.P. w Nowogrodźcu) w klasie szóstej nt. "Jak skutecznie odmawiać, gdy ktoś nakłania nas do zrobienia czegoś złego"... więcej>>
 

Obrona cywilna

stała się podstawą opracowania programu ścieżki edukacyjnej. Autorem jest kol. Jan Grzyb - edukator Nowej Szkoły, ekspert MEN ds. awansu zawodowego, nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Olecku... więcej>>
 

Linia życia

O tym, że Paint może być wykorzystany jako świetne narzędzie do graficznego przedstawienia informacji przekonuje nas w swoim konspekcie kol. Anna Zawrotna ze Szczytna... więcej>>
 

Jak pobudzać

i kształtować zainteresowania uczniów? Dowiemy się tego z materiału kol. Andrzeja Kamińskiego z Elbląga. Praca została zaakceptowana przez Międzywojewódzką Komisję Do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w 1999 r... więcej>>
 

Matura z informatyki

Swoje opinie na temat nowej matury z informatyki przedstawia kol. Dariusz Sudoł - nauczyciel informatyki w V LO w Legnicy... więcej>>
 

Ananasy z ekoklasy

Swoje spostrzeżenia dotyczące pracy z dziećmi klas I-III Szkoły Podstawowej w Postominie przedstawia kol. Krystyna Gąsiorowska... więcej>>
 

Karty

samooceny ucznia opracowane przez kol. Dorotę Szmigiel - nauczycielkę informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy... więcej>>
 

Samoocena

ucznia i nauczyciela - referat autorstwa mgr Jolanty Bury oraz mgr Magdaleny Magiery ze Skarżyska-Kamiennej... więcej>>
 

Powtórka z polskiego

Niekonwencjonalną powtórkę z języka polskiego proponuje nam mgr Elżbieta Rabiej z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy... więcej>>
 

Mowa dziecka

Ogólna charakterystyka mowy dziecka dwuletniego na wybranym przykładzie, dokonana przez Dorotę Jankowską - logopedę ze Zduńskej Woli... więcej>>
 

Mowa dziecka 2

kol. Bogumiła Katarzyna Majewska przedstawia konspekt do zajęć stymulujących rozwój mowy dziecka sześcioletniego... więcej>>
 

Wywołanie głoski "sz"

Scenariusz zajęć w przedszkolu z zakresu logopedii przygotowany przez kol. Dorotę Jankowską - logopedę ze Zduńskej Woli... więcej>>
 

Ćwiczenia mowy

Zabawy i ćwiczenia mowy i słuchu przygotowujące dziecko do nauki czytania i pisania przygotowane przez kol. Bogumiłę Katarzynę Majewską ze Zduńskiej Woli... więcej>>
 

Zajęcia logopedyczne

Scenariusz zajęć logopedycznych autorstwa mgr Marzeny Bonk... więcej>>
 

Przypadek edukacyjny

o rozbudzaniu aktywności mate- matycznej swoich uczniów pisze mgr Stanisław Magiera z I LO w Skarżysku-Kamiennej... więcej>>
 

Scenariusz lekcji

pierwszego kontaktu uczniów gimnazjum z informatyką. W  lekcji kol. Anny Zawrotnej wykorzystane zostały metody aktywne (np. "Metoda SMILY")... więcej>>
 

Lekcja niemieckiego

Kol. Hanna Winiarz ucząca języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Ustce przedstawia konspekt lekcji dla klasy I.... więcej>>
 

Ocena stażu

Swój projekt oceny nauczyciela stażysty przedstawia kol. Jan Grzyb z Olecka... więcej>>
 

Plan pracy

wychowawcy klasowego opracowała kol. Irena Kustra - pracująca w zawodzie 20 lat, ucząca matematyki i informatyki w Gimnazjum Publicznym w Rojewie, wychowawczyni klasy II... więcej>>
 

Plan wynikowy

opracowany przez kol. Hannę Miller uczącą wychowania fizycznego w LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy... więcej>>
 
 

"Nowe" przedszkolaki

Rzadko spotykamy w sieci opracowania dotyczące trudnej i odpowiedzialnej pracy wychowawczej prowadzonej wśród naszych najmłodszych.
Kol. Emilia Korzeniewska z Poznania pisze o problemach związanych z przyjmowaniem do przedszkola nowych dzieci... więcej>>
 

Mass-media

mogą uzależnić. O tym jakie są przyczyny, skutki i środki zaradcze związane z problemem pisze kol. Elżbieta Rostkowska... więcej>>
 

Test dwustopniowy

z technologii żywności dla klasy II technikum spożywczego przygotowany przez mgr inż. Jadwigę Gadomską z Legnicy... więcej>>
 

Lekcje angielskiego

Konspekt oraz plan dwóch lekcji języka angielskiego opracowany przez kol. Roberta Buckiego - nauczyciela języka angielskiego w ZSEG w Żywcu... więcej>>
 

Lekcja fizyki

Konspekt lekcji fizyki dla klasy II gimnazjum na temat "Rozszerzalność temperaturowa substancji" opraco- wany przez Elżbietę Mey-Wysocką... więcej>>
 

Wspomaganie rozwoju

dzieci upośledzonych umysłowo w sferach istotnych dla edukacji matematycznej - to problematyka poruszana przez kol. Renatę Zuzewicz z Zespołu Szkół Specjalnych w Bielawie... więcej>>
 

Zuchy

O pracy z młodzieżą pisze kol. Jan Brzozowski, prowadzący drużynę harcerską w Zespole Szkół w Lipie... więcej>>
 

Dzień Kobiet

Kol. Renata Śliwa przedstawia nam scenariusz akademii z okacji Dnia Kobiet... więcej>>
 

Historia

Propozycja programu nauczania historii i społeczeństwa z elementami regionalistyki w klasie IV realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11 w Ino- wrocławiu przez kol. Marię Rokosz... więcej>>
 

PSO

czyli przedmiotowy system oceniania z matematyki na poziomie szkoły średniej opracowany przez kol. J. Bury i kol. S. Magierę - nauczycieli matematyki w I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej... więcej>>
 

Zajęcia otwarte

dla nauczycieli nauczania zintegrowanego klas I-III szkoły podstawowej. Autorką opracowania jest kol. mgr Beata Latacz z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawierciu... więcej>>
 

Technikum Pocztowe

Tekst dotyczący wykorzystania komputera w nauczaniu przedmiotów zawodowych w Technikum Pocztowym przedstawia nam kol. Irena Nowak - nauczycielka przedmiotów informatyczych w Zespole Szkół im.   J.   Lelewela w Poznaniu... więcej>>
 

Pływanie

a dokładniej program jego nauczania jest przedmiotem publikacji autorstwa kol. Zbigniewa Kurzawy z Krotoszyna... więcej>>
 

Dojrzałość szkolna

Pogadanka dla rodziców mgr Beaty Chmielewskiej - nauczycielki nauczania zintegrowanego z Zespołu Szkół w Lipie... więcej>>
 

Badanie wyników

nauczania matematyki po kl. 3 LO jest tematem publikacji autorstwa kol. Jolanty Bury z I LO w Skarżysku-Kamiennej... więcej>>
 

Jak hospitować?

Recenzja książki Kazimierza Borzęckiego dokonana przez Katarzynę Bursztyńską-Napieralską, uczącą fizyki w Gimnazjum nr 1 w Chełmży... więcej>>
 

Kryteria oceniania

z informatyki w klasie mającej zajęcia na poziomie podstawowym przez dwa lata po dwie godziny w cyklu nauczania przedstawia Dariusz Sudoł z V LO w Legnicy... więcej>>
 

Ścieżki na technice

O realizacji ścieżek edukacyjnych na zajęciach techniki pisze mgr Jan Grzyb z Olecka (ekspert MEN ds. awansu zawodowego, edukator Nowej Szkoły)... więcej>>
 

Sprawdzian

dla klasy trzeciej LO dotyczący funkcji potęgowej, wykładniczej i logaryt- micznej, uwzględniający standardy zawarte w SYLLABUSIE został przygotowany przez kol. Jolantę Bury - nauczycielkę matematyki w I LO w Skarżysku - Kamiennej... więcej>>
 

Plan rozwoju

Plan został przygotowany przez kol. Annę Zawrotną, uczącą informatyki w gimnazjum... więcej>>
 

Plan rozwoju 2

Inną wersję planu przygotował kol. Andrzej M. Mysiurski... więcej>>
 

Plan rozwoju 3

przygotowała kol. Jolanta Bury - nauczyciel mianowany I LO w Skarżysku-Kamiennej... więcej>>
 

Plan rozwoju 4

Kolejną propozycję własnego planu rozwoju zawodowego przesyła Dariusz Sudoł - nauczyciel informatyki w V LO w Legnicy ... więcej>>
 

Lekcja biblioteczna

Konspekt lekcji bibliotecznej "Poznajemy nasze miasto" przesłany nam przez Teresę Kieliszczyk z Legnicy... więcej>>
 

Lekcja biblioteczna 2

Konspekt lekcji w I klasie liceum nt. "Ekslibris oraz inne znaki własnościowe książki" opracowany przez Teresę Kieliszczyk z II Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy... więcej>>
 
         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie