Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych

4 września 2017 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

22 stycznia - 4 lutego 2018 r
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

29 stycznia - 11 lutego 2018 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

12 - 25 lutego 2018 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6)


W terminie głównym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

W terminie dodatkowym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

 

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

18 kwietnia 2018 r.
19 kwietnia 2018 r.
20 kwietnia 2018 r.


4 czerwca 2018 r.
5 czerwca 2018 r.
6 czerwca 2018 r.

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)

podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych,  w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

W terminie głównym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

W terminie dodatkowym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

 

 

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna10 stycznia 2018 r.

11 stycznia 2018 r.
12 stycznia 2018 r.


18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.
20 kwietnia 2018 r.

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje) 

podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 , z późn. zm.)

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)

27 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

5 stycznia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach policealnych i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

26 stycznia 2016 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Egzamin maturalny:

- część ustna
- część pisemna

 

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna

od 7 do 25 maja 2018 r.
od 4 do 23 maja 2018 r.

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/)

podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe:

Sesja 1. Styczeń - luty 2018

- część pisemna
- część praktyczna

Sesja 2. Czerwiec - lipiec 2018

- część pisemna
- część praktyczna

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji Z.22, MS.20 i Z.23 (technik pożarnictwa)

Z.22, MS.20
- część pisemna
- część praktyczna

Z.23
- część pisemna
- część praktyczna

 

 

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

11 stycznia 2018 r.
od 10 do 17 stycznia 2018 r.

 

19 czerwca 2018 r.
od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

 

 

7 maja 2018 r.
od 8 do 25 maja 2018 r.

5 czerwca 2018 r.
6 czerwca 2018 r.

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/)

podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

         
     
               
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie