Eugeniusz Szyfner jako mielecki Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata

mgr Paweł Wal


Przedstawiam Państwu scenariusz lekcji historii Eugeniusz Szyfner jako mielecki Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata z wykorzystaniem relacji świadka historii.

Tematyka lekcji dotyczy osoby Eugeniusza Szyftera jako Sprawiedliwego, który ratował w czasie wojny Żydów przed Zagładą, ukrywając ich. Dotyczy także społeczności żydowskiej regionu mieleckiego w okresie międzywojennym.

Inspiracją do powstania lekcji stały się relacje Eugeniusza Szyfnera, który ocalił z Zagłady 9 Żydów mieleckich w 1942 roku. Scenariusz nie ogranicza się wyłącznie do lekcji historii, ale ma charakter interdyscyplinarny, gdyż treści nauczania stanowić uzupełnienie zajęć z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, religii, i godziny wychowawczej. Lekcja uzupełnia omówienie tematyki Holokaustu; budowania postaw tolerancji; kształtowania wartości narodowych i uniwersalnych; motywów podejmowanych przez człowieka decyzji i działań; znajomości problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności. Lekcja zawiera wszystkie potrzebne do jego realizacji materiały: linki-fragmenty video relacji, materiały dydaktyczne. W założeniach nie przewidziano ocen szkolnych ze względu na specyfikę tematyki. Celem lekcji jest zrozumienie przez uczniów istoty tożsamości oraz kształtowanie postaw empatii, dobra, prawdy, piękna, solidarności i tolerancji.

W załączeniu (scenariusz.docx - 33 KB) tekst źródłowy scenariusza lekcji.
 
               
     
 
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie