Odbicie i rozproszenie światła

mgr Dorota Narożna


Konspekt lekcji fizyki i astronomii w klasie II gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych

Temat lekcji: Odbicie i rozproszenie światła.

Cele:

 1. Ogólne:
  • Rozbudzenie zainteresowania zjawiskami fizycznymi występującymi w przyrodzie.
  • Poznanie i zrozumienie prostych zjawisk fizycznych, z którymi spotykamy się w życiu codziennym.
  • Nabycie umiejętności wykonywania prostych doświadczeń, opisywania ich i prezentowania wyników (z pomocą nauczyciela i samodzielnie).
  • Nabycie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji w prostych sytuacjach doświadczalnych.
 2. Operacyjne:
  • Uczeń wie jakie ciało nazywa się zwierciadłem.
  • Uczeń potrafi podać przykłady zwierciadeł.
  • Uczeń potrafi wskazać promień padający i promień odbity.
  • Uczeń potrafi wskazać kąt padania i kąt odbicia.
  • Uczeń wie, jaki kąt nazywa się kątem padania, a jaki kątem odbicia.
  • Uczeń wie, jaka prosta, to prosta prostopadła.
  • Uczeń potrafi zilustrować graficznie prawo odbicia.
  • Uczeń zna prawo odbicia światła.
  • Uczeń wie, że światło odbija się od powierzchni gładkich.
  • Uczeń wie, że światło rozprasza się na powierzchniach chropowatych.
  • Uczeń potrafi przeprowadzić proste doświadczenie, obserwacje.

Metody:

 • Metoda oparta na słowie - rozmowa wymagająca zaangażowania uczniów.
 • Doświadczenie - metoda oparta na obserwacji.
 • Opis obserwacji i praca z tekstem - metoda oparta na działalności uczniów.

Formy:

 • Zbiorcza,
 • Elementy pracy samodzielnej.

Środki i pomoce:

 • Lustro,
 • Wypolerowany metal,
 • Szkło chropowate,
 • Źródło światła (latarka),
 • Ekran,
 • Tablica,
 • Linijka,
 • Ekierka,
 • Kątomierz,
 • Kolorowa kreda,
 • Przygotowany zapis do zeszytu,
 • Podręcznik do gimnazjum.

Przebieg lekcji:

 1. Część wstępna:
  1. Powitanie uczniów,
  2. Czynności organizacyjne:
   Sprawdzenie obecności,
   Przygotowanie stanowiska pracy,
  3. Powtórzenie materiału poprzedniej lekcji,
  4. Sprawdzenie zadania domowego.
 2. Część właściwa:
  1. Wprowadzenie:
   -Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem, informuje o sposobie pracy na lekcji i zachęca uczniów do sumiennej pracy.
  2. Nauczyciel zadaje pytanie: "Co to jest zwierciadło?"
   -Po rozmowie i wspólnych ustaleniach, uczniowie zapisują w zeszytach, jakie ciało nazywa się zwierciadłem i podają przykłady zwierciadeł.
  3. Wyjaśnienie jak ma przebiegać doświadczenie 1. z gładką powierzchnią (odbicie światła).
  4. Przeprowadzenie doświadczenia przez ucznia pod kontrolą nauczyciela.
  5. Omówienie doświadczenia.
   -Uczniowie mówią o swoich obserwacjach, odpowiadają na pytania zadane przez nauczyciela.
   -Wyjaśnienie pojęć: prosta prostopadła, promień padający, promień odbity, kąt padania, kąt odbicia.
   -Sformułowanie prawa odbicia światła.
  6. Uczniowie ilustrują graficznie prawo odbicia światła w zeszytach, a jeden uczeń na tablicy.
  7. Uczniowie zapisują prawo odbicia światła.
  8. Wyjaśnienie jak ma przebiegać doświadczenie 2. z powierzchnią chropowatą (rozproszenie światła).
  9. Przeprowadzenie doświadczenia przez ucznia pod kontrolą nauczyciela.
  10. Omówienie doświadczenia.
   -Uczniowie mówią o swoich obserwacjach, odpowiadają na pytania zadane przez nauczyciela.
  11. Zapisanie obserwacji z doświadczenia w zeszytach.
 3. Część końcowa:
  1. Podsumowanie lekcji:
   -Nauczyciel sprawdza, jak uczniowie zrozumieli poznane zjawiska.
   -Ocenia aktywność uczniów.
  2. Zadanie domowe.
   -Nauczyciel zadaje uczniom pracę domową i omawia ją.
  3. Uczniowie porządkują swoje stanowiska pracy, a dyżurni salę lekcyjną.
ZAPIS DO ZESZYTU

Temat: Odbicie i rozproszenie światła.

 1. Zwierciadło - ciało bardzo dobrze wypolerowane (wygładzone) ma gładką powierzchnię, np.lustro, wypolerowany metal, powierzchnia wody.
 2. Doświadczenie 1.
  Lustro, wypolerowany metal, latarka, ekran, kątomierz.
 3. Odbicie światła.

  Prawo odbicia światła.
 4. Doświadczenie 2.
  Szkło chropowate, latarka, ekran.
 5. Rozproszenie światła - promienie odbijają się we wszystkie strony.
 6. Chropowata powierzchnia rozprasza światło.
Zadanie domowe.
 1. Jakie są powierzchnie ciał odbijających światło?
 2. Jak brzmi prawo odbicia światła?
 3. Z podanych sylab:  dło  cia  zwier  utwórz wyraz i uzupełnij nim następujące zdanie:
   .......................... to ciało o gładkiej (wypolerowanej) powierzchni.
               
     
 
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie