Drzewa w parku

mgr Małgorzata Folmer


Konspekt zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem technik Freineta dla klasy II

Prowadzący: mgr Małgorzata Folmer

Krąg tematyczny: "Jesień w przyrodzie"

Temat dnia: "Drzewa w parku" (5h)

Cele ogólne:

 • Rozwijanie twórczej aktywności dzieci.
 • Wdrażanie do samodzielnej pracy wg punktów fiszki problemowej.

Cele operacyjne:

  Uczeń:

 • Kat. A:
  rozpozna i nazwie podstawowe gatunki drzew na podstawie korony, liści i owoców;
 • Kat. B:
  dobierze sylwety drzew do liści i owoców;
  wykona album pt. "Drzewa w parku" (uporządkuje, zilustruje);
 • Kat. C:
  obliczy działania matematyczne w zakr. 20 z przekr. progu dzies.;
  przyporządkuje litery i odczyta temat;
  prawidłowo ułoży zadania z rozsypanki wyrazowej.

Metody:

 • poglądowa,
 • zadaniowa

Techniki Freineta:

 • doświadczenia poszukujące (fiszka problemowa);
 • ekspresja plastyczna (album).

Formy pracy:

 • praca indywidualna jednolita,
 • zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

 • wiersz W. Broniewskiego pt. "Liście",
 • ilustracje drzew, liści, owoców oraz kontury (ksero),
 • karty pracy,
 • fiszka problemowa,
 • medale "Znawca drzew...",
 • przybory plastyczne.

Zasady:

 • poglądowości,
 • systematyczności,
 • świadomego i aktywnego uczestniczenia w procesie nauczania - uczenia się.

Zajęcia wstępne:

 1. Powitanie, sprawdzenie obecności, kontrola czystości, obserwacja pogody, sprawdzenie zadania domowego.
 2. Ukierunkowanie wypowiedzi uczniów nt. wiersza W. Broniewskiego pt. "Liście":
  - o jakich drzewach jest mowa w wierszu?
  - Jakiego koloru są liście jesienią? Dlaczego? Itd.

Obserwacja połączona z przeróbką umysłową i ekspresją:

Zajęcia odbywają się wg fiszki problemowej (karty pracy), którą otrzymuje każdy uczeń.
Nauczyciel kontroluje przebieg, pomaga w razie potrzeby.

KARTA PRACY

Przeczytaj uważnie każde polecenie i wykonaj jedno po drugim - zachowaj kolejność.

 1. Rozwiąż działania matematyczne, a dowiesz się, jaki jest temat dzisiejszych zajęć. (zał. nr 1, ćw. 1)
 2. Podczas spaceru zapoznaj się z podstawowymi gatunkami drzew rosnącymi w parku, zbierz liście i owoce. Naszkicuj zarys korony tych drzew.
 3. Dobierz sylwety drzew do liści i owoców (ksero), pokoloruj jesiennymi barwami.
 4. Utwórz album drzew rosnących w parku: dąb, kasztanowiec, klon, jarzębina
  Wklej lub narysuj ich liście i owoce.
  • Ułóż na kartce liście i zrób "ksero" (powstaną najdziwniejsze portrety zarysów i nerwów). Jeśli dostrzeżesz w odbitce, np. ciekawą postać, przedmiot, dorysuj brakujące elementy i pokoloruj.
  • Ułóż zadania z rozsypanki wyrazowej i wklej przy odpowiednim drzewie. (zał. nr 1, ćw. 2)
  • Połącz kartki zszywaczem, wykonaj stronę tytułową wg własnego pomysłu.
 5. Podsumuj swoją pracę na zajęciach. Jeśli sumiennie pracowałeś przez cały dzień przypnij sobie medal (sprawność): "Znawca drzew rosnących w parku". Gratuluję.

Karta samooceny (wpisz "+" w odpowiednie miejsce)

  TAK NIE TROCHĘ
Czy sumiennie wykonywałeś zadania z karty pracy?      
Czy dokładnnie słuchałeś moich poleceń, wskazówek?      
Czy prawidłowo rozwiązałeś działania matematyczne i odczytałeś temat?      
Czy odpowiednio dobrałeś sylwety drzew do ich liści i owoców?      
Czy prawidłowo ułożyłeś zdania z rozsypanki wyrazowej?      
Czy starannie wykonałeś album o drzewach?      
Czy potrafisz już rozpoznać i nazwać drzewa rosnące w parku?      

Zajęcia końcowe:

 1. Podsumowanie.
 2. Zabawa ruchowa przy piosence pt.: Jarzębinowa piosenka"
 3. Zadanie pracy domowej: Dowiedz się, które drzewo liściaste rosnące w Polsce osiąga największą wysokość i największy obwód, a jego drewno jest ciężkie i twarde?
zał. nr 1

               
     
 
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie