Spotkanie z przyrodą

mgr Aniela Siemek


WSTĘP

Co dwa lata organizujemy w naszym przedszkolu między-przedszkolne spotkania z przyrodą. Wynika to z faktu, iż nasze przedszkole położone jest przy lesie. Spotkanie zorganizowane jest w formie zabawy, gdzie nie ma przegranych. Zadania to połączenie sportowych umiejętności z wiedzą przyrodniczą i ekologiczną. Wierzymy, ze kontakt z przyrodą stanowi dla dziecka bogate źródło wrażeń i przeżyć, wywołuje chęć aktywnego działania, co daje możliwość zapoznania go z podstawowymi zasadami ochrony środowiska. Poznając przyrodę i podstawowe prawa nią rządzące, dziecko poznaje współzależności występujące w świecie, dostrzega czynniki sprzyjające i zagrażające rozwojowi przyrody. W toku praktycznego działania dochodzi do uogólnień. Tym uogólnieniem, wynikającym ze zdobywania wiedzy ekologicznej, jest stwierdzenie, że przyroda staje w obliczu zagrożenia wynikającego z działalności człowieka. Korzystając z okazji, można uświadomić dzieciom, że człowiek może nie tylko niszczyć przyrodę, może ją także uratować.

Konkurencje oparte na działaniu i budzące wiele emocji będą sprzyjały zapamiętywaniu, a wspomnienia na zawsze utrwalą zaszczepione podstawy wiedzy ekologicznej.

CELE OGÓLNE

 • Wytworzenie radosnej atmosfery w czasie zabawy z rówieśnikami z różnych przedszkoli
 • Wyrabianie zdolności nawiązywania i pogłębiania kontaktów z innymi.
 • Kształtowanie zachowań proekologicznych.
 • Wykorzystywanie nabytych wiadomości i umiejętności podczas podejmowanych zadań.

CELE OPERACYJNE

  Dziecko potrafi:
 • Czynnie uczestniczyć w zabawie.
 • Przestrzegać umów.
 • Zgodnie współdziałać w grupie, wykazując się z powierzonego zadania.
 • Wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniu.
 • Rozwiązywać zagadki.
 • Praktycznie wykorzystywać znajomość liter w rozwiązywaniu krzyżówki i szyfru obrazkowego.
 • Odczuwać radość ze swoich osiągnięć i umiejętności.
 • Rozumie znaczenie mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą.

GRUPA WIEKOWA - dzieci sześcioletnie

LICZBA DZIECI - z każdego przedszkola jedna grupa dzieci sześcioletnich

FORMY PRACY - zbiorowa

MIEJSCE - pobliski las i ogród przedszkolny

CZAS TRWANIA - ok. 1,5 godziny

ŚRODKI DYDAKTYCZNE - zaproszenia dla przedszkoli, regulamin, emblematy związane z przyrodą dla każdego dziecka, oznaczenie stanowisk i trasy, karty uczestnictwa, nagłośnienie, dyplomy dla przedszkoli, nagrody w postaci książek przyrodniczych, poczęstunek, napoje, pomoce do poszczególnych zadań.

OSOBY WSPOMAGAJĄCE - rodzice

PRZEBIEG

 1. Część wstępna
 2. Przywitanie gości - dyr. Przedszkola.
 3. Krótkie omówienie zadań oraz przebiegu spotkania.
 4. Losowanie przez przedszkola numeru stanowiska, od którego rozpoczną turniej.
 5. Wręczenie kart uczestnictwa dla każdego przedszkola.

Część główna

Przedszkola odszukują wylosowane wcześniej stanowiska, od którego rozpoczną przyrodnicze zmagania. Kolejne zadania będą wykonywane w dowolnej kolejności. Punkty za prawidłowo wykonane zadania (orzeszki) będą przyznawać, według wcześniej ustalonych kryteriów, osoby wyznaczone na poszczególnych stanowiskach. Konkurencje są tak zaplanowane, aby poszczególne zespoły nie przeszkadzały sobie nawzajem. Spośród dziesięciu zadań, pięć wykonywana jest w lesie, następne pięć w ogrodzie przedszkolnym. W ogrodzie jest również dodatkowe jedenaste stanowisko z zadaniem specjalnym, za które dzieci nie otrzymują punktów. Polega ono na wykonaniu plakatu o tematyce przyrodniczej, przez wszystkie zespoły, który będzie prezentem od uczestników dla organizatorów (każdy zespół rysuje przez pięć minut).

ZADANIA DO WYKONANIA

 1. Wykonanie prostego filtra do oczyszczania wody. (ogród)
 2. Rozwiązywanie zagadek. (las)
 3. Sadzenie rośliny, odpowiedzi na dwa pytania. (ogród)
 4. Rozpoznawanie przez dotyk. (ogród)
 5. Szyfr obrazkowo-literowy. (ogród)
 6. Rozwiązywanie krzyżówki. (ogród)
 7. Bieg z rolką. (las)
 8. Rzuty szyszkami do drzewa. (las)
 9. Rozwiązywanie testu. (las)
 10. Bieg sztafetowy - "Kulawy lisek". (las)

Część finalizująca

 1. Uczestnicy zabawy - przedszkola, przekazują wypełnione, podliczone karty komisji, która odczytuje liczbę zdobytych punktów.
  Dyrektor przedszkola dziękuje wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę, wręcza przedstawicielom każdej placówki dyplom oraz książki.
 2. Prezentacja plakatów wykonanych wspólnie przez wszystkich uczestników.

Zakończenie

 • Złożenie przyrzeczenia przez wszystkich uczestników spotkania.
  PRZYŻEKAMY:
  Chronić przyrodę
  Oszczędzać wodę
  Dokarmiać ptaki
  Dbać o zwierzaki
  Kwiaty hodować
  Drzewa szanować
  Nie hałasować
  Ziemię ratować
  Nigdy nie śmiecić
  ...i uczyć tego przedszkolne dzieci
 • Wykonanie pamiątkowych zdjęć.

OPIS ZADAŃ

ZADANIE I - Wykonanie prostego filtra do oczyszczania wody.

Wstęp - wiersz T. Fiatowskiej "Rozmowa z kropelką wody".

Kropelka: Jestem kropla, bardzo potrzebną kroplą wody.
Dziewczynka: Komu?
K. Ludziom.
D. Do czego?
K. Do picia, mycia i gotowania, zmywania naczyń i do sprzątania.
D. Skąd przychodzisz kropelko?
K. Z rzeki.
D. Oj, nie jesteś czysta! Bo do rzeki spływają ścieki.
K. W gości brudna nie przychodzę. Piorą mnie do czysta w drodze.
D. Jaką odbywasz drogę?
K. Przez różne sitka, filtry i rury... Płynę coraz bardziej czysta. O dziwo do góry.
D. Twoja czystość warta pochwały...
K. Moja? To wielu ludzi trud niebywały, by do picia, do prania, do mycia, dla was i dla ludzi wszystkich ,nie zabrakło nigdy wody czystej.

PYTANIA:

 1. Jak nazywa się miejsce, gdzie oczyszcza się wodę?
 2. W jaki sposób dostaje się ona do mieszkań?
 3. Dlaczego należy pić przegotowaną wodę?
 4. Jaką wodę można pić nieprzegotowaną?
max 4 pkt.

WYKONANIE FILTRA

Dużą butelkę przeciąć na wysokości 1/3 od jej dna. Dolna część butelki to zbiornik na oczyszczoną wodę. Drugą część z szyjką odwracamy do dołu, wypełniamy ligniną lub watą, węglem drzewnym, żwirkiem a na końcu piaskiem. Do - tak przygotowanego filtra wlewamy brudną wodę. Eksperymentujemy.

max 5 pkt.

ZADANIE II - Rozwiązywanie zagadek

1. Ma to narzędzie dość długi trzonek
        By móc wygodnie kopać zagonek,
        Blachę stalową, płaską i gładką,
        Żeby je wbijać w piach było łatwo.         Łopata

2. Stoją w szopie z narzędziami
        Między szpadlem a widłami,
        Jeśli jeszcze nie zgadliście,
        Wyczesują z trawy liście.         Grabie

3. Gnieździ się w dziupli albo na strychu,
        Nocą poluje frunąc po cichu,
        Dziób ma skrzywiony, cała w pstrym puchu,
        Głos jej brzmi jak "uhu", "uhu".         Sowa

4. Spotkasz ją w parku lub zagajniku,
        Zimą słoninkę zjada w karmniku,
        Brzuszek ma żółty lub żółtobiały,
        Na głowie czarny berecik mały.         Sikorka

5. Nie tylko nad wodą gąszcze zamieszkuje,
        Bzyczy dość głośno i boleśnie kłuje,
        Mimo, że jest mały, każdy mu się dziwi,
        Że taki uparty, i że krwią się żywi.         Komar

6. Mieszka mnóstwo ich na świecie,
        Każda dźwiga coś na grzbiecie,
        Źdźbło, okruszek, róży płatek,
        By w mrowisku był dostatek.         Mrówka

7. Fruwa cicho i nie brzęczy,
        Skrzydła ma w kolorze tęczy,
        W pawie oczka, albo w łaty,
        Siedząc naśladuje kwiaty.         Motyl

8. Sympatyczny jest to stworek,
        Fruwający muchomorek,
        Na czerwonym pancerzyku
        Czarnych piegów ma bez liku.         Biedronka

9. Mówią na nią "skórka ruda",
        Po gałęziach skacze sobie,
        Zje orzeszek jak się uda
        I ma kitkę ku ozdobie.         Wiewiórka

10. Już sama nazwa, mówiąc szczerze
          Wskazuje, że to dzikie zwierzę,
          Ma ryj z długimi, ostrymi kłami,
          Żywi się korą i żołędziami.         Dzik

11. Jaja w obce gniazda wkłada,
          Nikt jej nie chce za sąsiada,
          W parku zaś, na pstrym buku
          Podśpiewuje: "kuku", "kuku".         Kukułka

max 11 pkt.

ZADANIE III - Sadzenie rośliny, odpowiedzi na pytania

PYTANIA

 1. Wymień części, których zbudowana jest roślina. (korzeń, łodyga, liść, kwiat)
 2. Jakie czynności należy wykonać aby zasadzić roślinę? (przekopać, wsadzić, podsypać, podlać)
max 8 pkt.

ZADANIE

Zasadź roślinę, zachowując kolejność koniecznych czynności.

max 4 pkt.

RAZEM - 12 PKT.

ZADANIE IV - Rozpoznawanie przez dotyk

Proszę wybrać 8 dzieci. Każde z nich podejdzie kolejno do pudełka, włoży rękę w otwór i pomaca jego zawartość. W kolejności od 1 do 8 proszę powiedzieć jaka jest zawartość pudełek.

 1. Liście
 2. Szyszki
 3. Żołędzie
 4. Gałązka świerkowa
 5. Kamienie
 6. Kasztany
 7. Mech
 8. Kora
Po odgadnięciu pozostałe dzieci mogą sprawdzić zawartość pudełek.
max 8 pkt.

ZADANIE V - Szyfr obrazkowo-literowy

Każdemu znakowi odpowiada jedna litera. Dopasujcie litery w polach pod podanymi znakami i odczytajcie hasło.

! # $ @ + & * ? % +
A C E I K M N O P Z

 
+ @ $ & @ ! # + $ + ! * ! % ? & ? #
                                   

                                                                                                      "ZIEMIA CZEKA NA POMOC"

ZADANIE VI - Rozwiązywanie krzyżówki

Rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło.

 1. A co to za pękata pani, sukienki szeleszczą na niej.
  Kto ją z sukienki rozdziewa ten łzy wylewa.        Cebula
   
 2. W każdej wsi jest taki budzik,
  Który co dzień budzi ludzi.
  Budzik chodzi, łapką grzebie
  Choć nie czesze się, ma grzebień.        Kogut
   
 3. Ma okrągłe oczy - świetnie widzi w nocy.        Sowa
   
 4. Fruwa w powietrzu.        Ptak
   
 5. Niezbędny do oddychania.        Tlen
   
 6. Żyje w wodzie.        Ryba
   
 7. Pora roku po zimie.        Wiosna
   
 8. Zawierają dużo witamin.        Owoce
   
 9. Pora roku po wiośnie.        Lato
   
 10. Rosną w nim różne drzewa.        Las
HASŁO - EKOPLANETA
max - 10 pkt.

ZADANIE VII - Bieg z rolką

Na wyznaczonym odcinku (start - meta) dzieci ustawiają się w rzędzie. Każde pierwsze bierze z kosza rolkę po papierze, biegnie z nią do mety i nakłada na leżący tam sznur. Wraca biegiem, daje przez dotyk znak pierwszemu koledze do startu i ustawia się na końcu.
Grupa nakłada rolki przez 5 minut.

Punkty to liczba nałożonych rolek.

ZADANIE VIII - Rzut szyszkami do drzewa

Poszukajcie po 3 szyszki, ustawcie się w rzędzie przed prowadzącą i celujcie do drzewa. Wspólnie z prowadzącą dzieci zliczają trafne rzuty.

Liczba punktów to liczba trafnych rzutów.

ZADANIE IX - Rozwiązywanie testu

Wskaż właściwą odpowiedź (za każdą dobrą odpowiedź - 1 pkt).

 • Aby zabezpieczyć psa przed zimnem, należy:
  1. Często go kąpać
  2. Wychodzić na spacer
  3. Zbudować budę
 • Aby być przyjacielem zwierząt, należy:
  1. Dokarmiać je w czasie zimy
  2. Oglądać filmy o zwierzętach
  3. Płoszyć zwierzęta w lesie
 • Jak zachowasz się, gdy znajdziesz w lesie puszkę?
  1. Przejdziesz obok niej
  2. Podniesiesz puszkę i odrzucisz dalej
  3. Zabierzesz puszkę do punktu skupu lub wrzucisz do odpowiedniego pojemnika
 • Jakim terenem jest pole?
  1. Pole to teren, na którym rolnicy sieją i sadzą rośliny uprawne
  2. Teren, na którym leżą kamienie
  3. Obszar, na którym rosną drzewa i krzewy
 • Jaki ptak jest symbolem wiosny?
  1. Kruk
  2. Szpak
  3. Bocian
 • Roślina, z jakiej w Polsce otrzymujemy cukier to:
  1. Seler
  2. Burak cukrowy
  3. Arbuz
 • Czy drzewa owocowe to:
  1. Dąb, buk, jesion
  2. Jabłoń, grusza, śliwa
  3. Agrest, porzeczka, modrzew
 • Kiedy obchodzimy pierwszy dzień wiosny?
  1. 8 marca
  2. 21 marca
  3. 24 kwietnia
 • Czym jest pokryte ciało ptaków?
  1. Sierścią
  2. Łuską
  3. Piórami
 • Pachnący biały kwiat z dzwoneczkami na łodyżce to:
  1. Krokus
  2. Tulipan
  3. Konwalia

ZADANIE X - Bieg sztafetowy "Kulawy lisek"

Dzieci ustawiają się w rzędzie. Pierwsze otrzymuje patyk i wkłada go pod zgięte kolano, biegnie do wyznaczonego punktu, wyjmuje patyk i wraca biegiem, przekazując go następnemu dziecku.

Punkt za prawidłowo wykonane zadanie dla poszczególnego dziecka.

               
     
 
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie