Ćwiczenia ortograficzne - pisownia wyrazów z "rz" i "ż"

mgr Małgorzata Paszkowska


Konspekt lekcji języka polskiego

 1. I Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Paszkowska
   
 2. Przedmiot: język polski
   
 3. Klasa: 1 G
   
 4. Cele lekcji:
  1. Cel ogólny:
   • uczeń poznaje zasady pisowni wyrazów z rz i stosuje zdobytą wiedzę w praktyce
  2. Cele szczegółowe:
   1. poznawczy:
    • uczniowie wykorzystują komputer jako źródło wiedzy
   2. kształcący:
    • uczeń kształci umiejętności korzystania z Internetu
    • uczeń potrafi pisać bezbłędnie wyrazy z rz i ż
    • uczeń czyta ze zrozumieniem
   3. wychowawczy:
    • uczeń potrafi zachować w czystości stanowisko pracy;
    • uczeń współpracuje z kolegami i nauczycielem,
    • uczeń wie, jak należy szanować sprzęt szkolny.

   
 5. Metody dydaktyczne:
  1. poszukujące:
   • poszukiwanie odpowiedzi na pytania w krzyżówce ortograficznej
  2. oglądowe:
   • tablice poglądowe zawierające zasady pisowni z rz i ż
  3. zajęć praktycznych

   
 6. Środki dydaktyczne:
  1. Komputer
   1. odkrywanka ortograficzna (www.scholaris.pl)
   2. logogryf ortograficzny (www.eduseek.interklasa.pl)
   3. ortograffiti (www.ortograffiti.pl)
   4. tablice poglądowe (www.scholaris.pl)
   5. klasowa skrzynka mailowa
  2. Karta pracy
  3. Profil biegunowy
  4. Karta Ewaluacji.

   
 7. Formy pracy:
  1. jednostkowa
  2. zbiorowa
  3. indywidualna

Przebieg lekcji:


 
Ogniwo wstępne:
 1. Przywitanie,
 2. Sprawdzenie listy obecności,
 3. Podanie tematu lekcji,
 4. Rozdanie kart pracy.

 
Ogniwo centralne:
 1. Samodzielne wykonywanie przez uczniów ćwiczeń ortograficznych:
  1. rozwiązanie odkrywanki ortograficznej,
  2. rozwiązanie logogryfu ortograficznego,
  3. rozwiązanie dyktand ze strony www.dyktanda.net,
  4. ćwiczenia ortograficzne ze strony www.ortograffiti.pl,

 
Ogniwo końcowe:
 1. Ewaluacja - wypełnienie Kart Ewaluacji i Profilu Biegunowego
 2. Pożegnanie.

 
Załączniki:
 1. Metody aktywizujące; uzasadnienie metod zastosowanych podczas lekcji,
 2. Profil biegunowy- karta samooceny ucznia,
 3. Karta pracy zawierająca polecenia,
 4. Karta Ewaluacji,
 5. Informacje dotyczące wykorzystania komputera na lekcjach języka polskiego
 6. Informacja o programach wykorzystanych w czasie lekcji.
               
     
 
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie