Działa tylko w IE - sorry!    
     

W starożytnej Sparcie

Monika Musiał


Scenariusz lekcji

Autor: Monika Musiał

Przedmiot: historia

Klasa: I gimnazjum

Temat: W starożytnej Sparcie

Cele:

-uczeń przypomni przebieg wojen grecko - perskich
-wskaże na mapie starożytne miasto - państwo Spartę
-dowie się w jaki sposób wychowywano młodych Spartan na przyszłych wojowników
-pozna genezę powiedzenia - odpowiedź lakoniczna, wrócić z tarczą lub na tarczy
-wykorzysta pracę z mapą, tekstem źródłowym i podręcznikiem
-udoskonali pracę zespołową
-nauczy się krytycznie oceniać dane zjawiska w historii

Środki dydaktyczne:

-podręcznik
-zeszyt ćwiczeń
-arkusze szarego papieru
-mapa starożytnej Grecji
-krzyżówka z hasłem

Metody:

-praca zespołowa
-praca z tekstem źródłowym
-krótki wykład nauczyciela z elementami pytań uaktywniających pracę ucznia.

Tok lekcji:

Ogniwa lekcji Czynności nauczyciela i uczniów. Treści nauczania Środki dydaktyczne
1.
 1. Wzajemne powitanie
 2. Sprawdzenie zadania domowego
 
2.
 1. Zapisanie nowego tematu lekcji: "W starożytnej Sparcie"
 2. Nauczyciel prosi uczniów o odszukanie Sparty na mapie
 3. Krótki wykład nauczyciela na temat historii polis i okoliczności przyłączenia Messenii
 4. Uczniowie odszukują na mapie sąsiada Sparty
 5. Uczniowie na podstawie podręcznika opracowują rolę helotów w funkcjonowaniu państwa spartańskiego
 6. Nauczyciel prosi jednego z uczniów o odczytanie tekstu źródłowego na temat wychowania spartańskiego
 7. Uczniowie podzieleni na grupy, zapisują na arkuszach szarego papieru wady i zalety wychowania spartańskiego.
 8. Nauczyciel prosi o podsumowanie zadania i ocenę tego typu wychowania
 9. W trakcie prezentacji pojawiają się pojęcia odpowiedź lakoniczna, wracać z tarczą lub na tarczy, wychowanie spartańskie
 10. Uczniowie przedstawiają genezę tych powiedzeń oraz ich współczesne znaczenie.
 11. Nauczyciel pyta uczniów, w jakich współczesnych miejscach występują elementy wychowania spartańskiego
 12. Obozy harcerskie, wojsko, więzienia...
Mapa
Podręcznik
Źródła - gimnazjum klasa I
arkusze szarego papieru
3.
 1. Notatka do zeszytu. Zapis wniosków z ćwiczenia w grupach (więcej wad niż zalet wychowania spartańskiego)
  • zalety: dbali o kondycję fizyczną, potrafili radzić sobie w trudnych warunkach
  • byli znakomitymi wojownikami
  • minusy: wychowanie jednostronne, braki w wykształceniu
  • uśmiercania chorych i kalekich noworodków
  • państwo zbyt mocno ingerowało w życie swoich obywateli
  • większość życia spędzali w koszarach
  • nieustannie narażani na trudy i niewygody
 2. Powtórzenie wiadomości. Ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń
Zeszyt ćwiczeń
4.
 1. Zadanie domowe
  Ułóż krzyżówkę do hasła "Lakonia" i wytłumacz znaczenie hasła.