Działa tylko w IE - sorry!    
     

Scenariusz lekcji religii

mgr Dorota Kaźmierska


Szkoła Podstawowa klasa VI

Temat: Jan Paweł II

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tematem lekcji,
 • Zapoznanie uczniów z życiorysem Ojca św., Jana Pawła II,
 • Uświadomienie uczniom prawdy, że papież jest następcą św. Piotra i widzialną głową Kościoła.

Cele szczegółowe:

 • poznawcze:
  uczeń wymieni najważniejsze daty z życia Jana Pawła II,
  uczeń wymieni pielgrzymki papieża do Ojczyzny,
  uczeń zna życiorys Ojca św.,
 • praktyczne:
  uczeń umie życiorys Jana Pawła II,
  uczeń umie wykorzystać posiadaną wiedzę o papieżu w rozmowach i dyskusjach.
 • wychowawcze:
  uczeń rozumie, kim był i nadal jest Ojciec św. Jan Paweł II,
  uczeń jest świadomy wielkiego bogactwa jakie pozostawił nam papież, Jan Paweł II,
  uczeń zrozumiał, że należy czytać i analizować wystąpienia Papieża.

Metody:

 • wykład połączony z prezentacją multimedialną,
 • rozmowa kierowana,
 • dyskusja.

Środki dydaktyczne:

 • zestaw komputerowy i rzutnik multimedialny,
 • książki o Papieżu,
 • podręcznik,
 • zeszyt...

Plan lekcji:

 1. Część wstępna
  Modlitwa.
  Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji.
   
 2. Część główna
  Uświadomienie uczniom celu lekcji.
  Realizacja poszczególnych etapów lekcji.
   
 3. Część końcowa
  Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji.

Przebieg lekcji:

 1. Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji.
   
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu.
  Na dzisiejszych zajęciach będziemy mówi o Papieżu, Janie Pawle II,
  naszym wielkim Rodaku. Obejrzymy prezentację multimedialną
  przedstawiającą życie Ojca św., Jana Pawła II.
   
 3. Wykład z pokazem multimedialnym.
   
 4. Rozmowa kierowana.
   
 5. Dyskusja na temat życia Jana Pawła II oraz uświadomienie kim był i kim nadal jest i kim dla nas pozostanie.
   
 6. Podanie notatki.
  18. maja 1920r. w Wadowicach, narodził się Karola Wojtyły. W latach 1926-1938r. uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum w Wadowicach.
  13. kwietnia 1929r umarła Jego matka, a 5. grudnia 1932r umarł brata Edmund.
  W latach 1938-1939r. studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  18. lutego 1941r umarł ojciec.
  W latach 1942-1946r. - studiował w Seminarium Duchownym w Krakowie.
  1 listopada 1946r. otrzymał świecenia kapłańskie.
  Następnie w latach 1948-1949r. był wikariuszem w Niegowici, a od 1949 r. do 1951r. był wikariuszem w Krakowie.
  W 1958r. otrzymał nominację na biskupa pomocniczego w Krakowie.
  Od 1963r. był metropolitą krakowskim.
  W 1967r. otrzymał godność kardynalską.
  16. października 1978r. został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II.
  Podczas swojego ponad 26-letniego pontyfikatu Ojciec św. odbył 104 podróże apostolskie. Głosił prawdę o Bogu i człowieku.
  2. kwietnia 2005r. Jan Paweł II odszedł do Pana.
   
 7. Krótkie podsumowanie.
  Jan Paweł II żył w latach 1920-2005. Kapłan, biskup, kardynał wspaniały wykładowca i wychowawca. Ojciec, podróżujący i głoszący prawdę o Królestwie Bożym, tutaj na ziemi i w przyszłym życiu. Wielki orędownik pokoju, wzajemnego poszanowania i miłości na wszystkich płaszczyznach i wymiarach ludzkiego życia. Wielki autorytet. Papież łamiący wszystkie bariery i mury.
               
     
 
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie