Działa tylko w IE - sorry!    
     

Program indywidualnej terapii logopedycznej dla ucznia klasy trzeciej

mgr Elżbieta Piasny


I. Koncepcja programu

Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań.

Wada wymowy ma ujemny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka.

Sprzyja rozwijaniu się u niego takich cech jak nieśmiałość, skrytość, poczucie niepełnowartościowości.

Poważniejsze wady wymowy hamują rozwój umysłowy dziecka, ponieważ utrudniają przebieg normalnych procesów myślowych oraz kontakty z otoczeniem.

Zaburzenia mowy w znacznym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów w szkole.

Prawie wszystkie dzieci z zaburzeniami mowy mają kłopoty w nauce, a w szczególności w nauce czytania i pisania.

Wczesne usuwanie wad mowy jest sprawą ważną i z tego względu, że po 12-14 roku życia utrwala się tak zwana postawa artykulacyjna, tzn. ruchy artykulacyjne właściwe temu językowi, jakim się dziecko posługuje, ulegają zmechanizowaniu i po tym okresie usunięcie wady mowy jest znacznie trudniejsze.

Dlatego też postanowiłam zająć się tym problemem. Przeprowadziłam badania przesiewowym testem logopedycznym i wyłoniłam uczniów z mojej szkoły, którzy potrzebowali indywidualnej terapii logopedycznej.

II. Cele główne

    • kształtowanie prawidłowej mowy, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym;
    • doskonalenie wymowy ukształtowanej;
    • usuwanie wady mowy /parasygmatyzm/
    • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

W załączeniu (zal.doc - 58KB) tekst źródłowy zawierający kartę diagnostyczną, program terapii oraz zestawy przykładowych ćwiczeń .

               
     
 
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie