Działa tylko w IE - sorry!    
     

Zastosowanie krzyżówek z hasłem jako ćwiczeń
łączących materiał literacki z językowym cz. I

mgr Alina Bagińska


W niniejszej pracy chciałabym przedstawić sposób utrwalania na materiale literackim pojęć gramatycznych z wykorzystaniem środków dydaktycznych, jakimi są krzyżówki. W tym celu wybrałam dział nauki o języku - składnię i pojęcia wprowadzane w klasie V szkoły podstawowej: podmiot, orzeczenie, przydawkę, okolicznik i dopełnienie.

Chciałabym nadmienić, iż wielość obecnie funkcjonujących programów nauczania daje w tej kwestii dużą dowolność. Opierając się na niektórych programach nauczania w szkole podstawowej, można wprowadzić tylko pojęcia: podmiot i orzeczenie oraz wyrazy określane (nadrzędne) i określające (podrzędne). Z kolei inne programy uwzględniają wprowadzanie nazewnictwa wszystkich części zdania oraz ich rolę w zdaniu.

W klasie V szkoły podstawowej pojęcia te ograniczają się do pewnego zakresu:

Podmiot to główna część zdania. Podmiot nazywa się wykonawcę czynności (kogoś lub coś). Odpowiada na pytania: kto? co? Podmiotem w zdaniu jest najczęściej rzeczownik.
Moja mama gotuje obiad.
        kto?
Pociąg odjedzie za godzinę.
  co?
 
Orzeczenie jest częścią zdania podrzędną tylko wobec podmiotu. Orzeczenie nazywa czynność lub stan. Odpowiada na pytania: co robi? co się z kimś (lub czymś) dzieje? Orzeczeniem w zdaniu jest najczęściej czasownik (wskazujący na wykonawcę czynności).
Tomek gra w piłkę.
       co robi?
Dziewczynki bawiły się lalkami.
                    co robiły?
 
Przydawka część zdania która:
-określa rzeczownik,
-wyrażona zazwyczaj przymiotnikiem, liczebnikiem, rzeczownikiem lub wyrażeniem przyimkowym (rzeczownikiem z przyimkiem), zaimkiem
  (nadmieniam, że "zaimek" wg wielu ujęć programowych jest już wprowadzony w klasie V),
-odpowiada na pytania:
jaki? jaka? jakie?
który? która? które?
czyj? czyja? czyje?
ile?
czego?
z czego?
mały chłopiec
druga ławka
twój ojciec
dwa psy
rozwiązanie problemu
dom z cegły
 
Dopełnienie to część zdania która określa:
-najczęściej czasownik,
-wyrażana jest zazwyczaj rzeczownikiem lub wyrażeniem przyimkowym (rzeczownikiem z przyimkiem),
-odpowiada na pytania przypadków zależnych:
kogo? czego?
komu? czemu?
kogo? co?
z kim? z czym?
o kim? o czym?
nie spodziewaliśmy się gości   D
wręczyli królowi   C
otrzymał puchar   B
rozprawiał się z rozbójnikami   N
rozmawiali o wyścigu   Msc
 
Okolicznik to część zdania, która:
-najczęściej określa czasownik,
-wyrażona jest zazwyczaj przysłówkiem lub wyrażeniem przyimkowym (rzeczownikiem z przyimkiem),
-odpowiada na pytania:
jak?
gdzie? skąd? dokąd? którędy?
kiedy? jak długo?
dlaczego?
po co?
mówił głośno
umówił się na rynku
wrócili wczoraj
nie przyszedł z powodu choroby
poszedł po zakupy

Po przeanalizowaniu pięciu programów nauczania:

-Programu nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej "Oglądam świat", D. Chwastek i K. Bogdan. Wydawnictwo ARKA - Poznań.
 
-Programu nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej M. Kasprzyk i A. Zalewskiej. Wydawnictwo ARKA - Poznań 1999.
 
-Programu nauczania, język polski dla klas 4-6. "Słowa jak klucze II" J. Bugajskiej, M. Gudno, M. Małachowskiej, E. Tomskiej, G. Witak-Wścisło,
  T. Zawiszy-Chlebowskiej. Wydawnictwo - WSiP - Warszawa 1999,
 
-Programu edukacji. Kultura i język polski w szkole podstawowej w klasach 4-6. J. Gutowicz, M. Kaliszewskiej, G. Maszczyńskiej-Góry. Wydawnictwo KLEKS
  - Bielsko-Biała 1999,
 
-Programu nauczania Język polski w klasach IV-VI szkoły podstawowej "I nadziwić się nie mogę". R. Pawłowskiej, P. Doroszewskiego, A. Lewińskiej,
  E. Rogowskiej. Wydawnictwo M. Rożak - Gdańsk 1999.

Wybrałam cztery kręgi tematyczne, wokół których skupiają się określone treści literackie i kulturalne:

-W ŚWIECIE MITÓW GRECKICH
 
-W POSZUKIWANIU OJCZYSTYCH KORZENI
 
-PRZYRODA WOKÓŁ NAS
 
-NA SCENIE I NA EKRANIE

Wykorzystując tematykę każdego kręgu zbudowałam 5 krzyżówek, z których każda utrwala jedną część zdania. Do każdego cyklu krzyżówek zbudowałam arytmograf, którego rozwiązaniem jest hasło literackie związane z danym kręgiem tematycznym. Posłużyłam się dwoma podręcznikami do kształcenia literackiego:

-"Oglądam świat" Język polski klasa 5. K. Grajewska, E. Wawer. Wydawnictwo ARKA - Poznań 2000 r.
 
-"Dziwię się światu" Język polski Wypisy klasa V. A. Lewińska, E. Rogowska, Wydawnictwo M. ROŻAK - Gdańsk 2000 r.
 
oraz dwoma podręcznikami do nauki o języku:
 
-Język polski. Nauka o języku dla klasy piątej szkoły podstawowej. P. Borys, A. Halasz, A. Gorzałczyńska-Mróz, M. Szulc. Gdańskie Wydawnictwo
  Oświatowe 1996 r.
 
-Gramatyka w szkole podstawowej. Ćwiczenia dla klasy V. A. Stypka. Wydawnictwo "Oświata" Warszawa 1997 r.

Wymienione podręczniki do nauki gramatyki wykorzystałam dlatego, iż zamieszczone w nich teksty wspaniale nawiązują do programu kształcenia literackiego. Znaleźć w nich można fragmenty wybranych mitów, legend i baśni, fragmenty znanych powieści i utworów poetyckich, fragmenty opisów przyrody, fragmenty scenariuszy filmowych, a także teksty przedstawiające słynnych Polaków.

Krzyżówki zaprezentowane w dalszej części pracy wykorzystać można na różnych etapach procesu kształcenia:

 1. jako podsumowanie i utrwalenie wiadomości literatury i kultury po zakończeniu całego działu, bądź po omówieniu określonych utworów - w korelacji z nauką o języku (wykorzystać należy całą serię krzyżówek).
 2. jako utrwalenie części zdania po wprowadzeniu każdej z nich lub po zapoznaniu uczniów z wszystkimi pojęciami - w korelacji z problematyką literacką (lekcja może być zbudowana tak, aby wykorzystać całą serię krzyżówek lub jedną wybraną w końcowej, podsumowującej fazie lekcji).

W ŚWIECIE MITÓW GRECKICH

Poziomo wpisz podmioty poniższych zdań:

 1. Wysoko w chmurach wznosił się potężny Olimp.
 2. Na Olimpie mieszkali bogowie.
 3. Hades rządził królestwem podziemnym.
 4. Skrzydlaty Hermes przenosił boskie wiadomości.
 5. Hestia czuwała nad ogniskiem domowym.
 6. Piękny Apollo przechadzał się wśród muz.
 7. Smutna Demeter szukała swojej córki.

Poziomo wpisz orzeczenia poniższych zdań:

 1. Orfeusz pokochał piękną Eurydykę.
 2. Hades porwał Persefonę do swego podziemnego królestwa.
 3. Prometeusz zdobył dla ludzi ogień.
 4. Wierna Penelopa czekała na powrót Odysa.
 5. W podziemiach Hadesu Syzyf wtaczał na górę wielki głaz.
 6. Herakles walczył z różnymi potworami świata podziemnego.
 7. Hera strzegła życia rodzinnego.
 8. Dedal tęsknił za ojczyzną.
 9. Pod okiem Hefajstosa cyklopi kuli w kuźni pioruny.
 10. Oczarowany lazurem nieba Ikar leciał w przestworzach.

Poziomo wpisz przydawki poniższych zdań:

 1. Jęki Prometeusza rozlegały się w górach.
 2. Rybacy towarzyszyli Dedalowi w ceremonii pogrzebowej.
 3. Hades pomknął z Persefoną do mrocznego królestwa.
 4. Dedal opłakiwał ciało syna.
 5. Gromowładny Zeus ukarał Prometeusza.
 6. Skrzydlaty Hermes zatrzymał Erudykę w podziemiach.
 7. Kulawy Hefajstos pokazał Prometeuszowi kuźnię.
 8. Okrutny Posejdon zatopił Atlantydę.
 9. Mały Herakles udusił węże.

Poziomo wpisz dopełnienia poniższych zdań:

 1. Król Minos wezwał słynnego Dedala.
 2. Prometeusz pomagał ludziom.
 3. Afrodyta zrodziła się z piany morskiej.
 4. Potworny Minotaur pustoszył Kretę.
 5. Ikar przypiął wielkie skrzydła.
 6. Wielki budowniczy wzniósł ogromny labirynt.
 7. Persefona marzyła o powrocie na ziemię.
 8. Ariadna pomogła Tezeuszowi.
 9. Atlas dźwiga sklepienie niebieskie.
 10. Midasowi wyrosły ośle uszy.
 11. Orfeusz przyglądał się Cerberowi.

Poziomo wpisz okoliczniki poniższych zdań:

 1. Zachwycony Ikar leciał nad morzem.
 2. Apollo grał pięknie na harfie.
 3. Hades uwięził Persefonę w podziemiach.
 4. Orfeusz wspaniale grał na lutni.
 5. Pandora nieśmiało otworzyła puszkę.
 6. Na Krecie rządził król Minos.
 7. Syzyf bezustannie wykonuje swoją pracę.
 8. Midas nadaremnie błagał bogów o litość.
 9. Tezeusz dzielnie walczył z Minotaurem.
 10. Mały Herakles bawił się cichutko z Pegazem.

Hasło literackie utworzone na podstawie całego cyklu krzyżówek:

Układając krzyżówki wykorzystałam następujące teksty zamieszczone w podręcznikach do kształcenia literackiego:

 1. z podręcznika "Oglądam świat":
  "Atlantyda" Neil Philip, "Orfeusz i Erudyka" Jan Parandowski, "Król Midas" Wanda Markowska, "O sztuce greckiej" Karol Estreicher, "Prometeusz" Nikos Chadzinikolau, "Herkules - fragment komiksu filmowego", "Herkules - fragment noweli opartej na filmie "Herkules" z wytwórni Disney`s.
 2. z podręcznika "Dziwię się światu":
  "Pochodzenieksiężyca" Jan Parandowski, "Midas" Owidiusz, "Faeton - syn Słońca" Aleksander Krawczuk, "Odys" Leopold Staff, "Przygody Odyseusza" Jan Parandowski, "Różne wydania mitów greckich", "Mit o Demeter i Korze".

W POSZUKIWANIU OJCZYSTYCH KORZENI

Poziomo wpisz podmioty poniższych zdań:

 1. W Biskupinie chałupy były plecione z chrustu oblepionego gliną.
 2. W Toruniu znajduje się pomnik Mikołaja Kopernika.
 3. Na Wawelu zagrzmiały dzwony kościelne.
 4. Malbork słynie z ogromnego krzyżackiego zamku.
 5. Wisła przepływa przez Kraków i Warszawę.
 6. Na warszawskich Powązkach znajdują się groby słynnych Polaków.
 7. W Wieliczce turyści podziwiają wspaniały żyrandol z soli.

Poziomo wpisz orzeczenia poniższych zdań:

 1. Wisława Szymborska otrzymała Nagrodę Nobla.
 2. Maria Skłodowska - Curie odkryła dwa pierwiastki promieniotwórcze.
 3. Jan Kochanowski zamieszkiwał w dworku w Czarnoleskie.
 4. Zygmunt III Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy.
 5. Stefan Czarniecki walczył ze Szwedami.
 6. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu.
 7. Wit Stwosz rzeźbił ołtarz przez dwanaście lat.
 8. Fryderyk Chopin skomponował piękne polonezy i mazurki.
 9. Gall Anonim spisał dzieje Polski. vWładysław Jagiełło ożenił się z młodziutką Jadwigą.

Poziomo wpisz przydawki poniższych zdań:

 1. Jagiełło mądrze dowodził rycerstwem polskim.
 2. Kupcy rzymscy wędrowali nad Bałtyk po bursztyn.
 3. Zamyślony astronom patrzył w gwiazdy.
 4. Józef Wybicki napisał słowa hymnu.
 5. Lech, Czech i Rus wyruszyli na dalekie łowy.
 6. Fale Bałtyku rozbijają się o brzeg.
 7. Wit Stwosz wyrzeźbił ołtarz z lipowego drewna.
 8. Książę Popiel przygotował wielką ucztę.
 9. Syrena spoglądała na Warszawę z wiślanego brzegu

Poziomo wpisz dopełnienia poniższych zdań:

 1. Żupy solne w Wieliczce przynosiły wielkie dochody.
 2. Bolesław Chrobry wykupił ciało św. Wojciecha.
 3. Piast zaprosił przybyszów do chatki.
 4. Henryk Sienkiewicz pisał wspaniałe powieści.
 5. Biały Orzeł rozpostarł wielkie skrzydła.
 6. Krzyżacy nie pokonali Litwinów.
 7. Turyści podziwiają piękne szopki krakowskie.
 8. Mikołaj Kopernik "wstrzymał" słońce.
 9. Adam Mickiewicz opisywał rodzinne strony.
 10. Władysław Jagiełło przysłużył się ojczyźnie.
 11. W solnej bryle lśnił zaręczynowy pierścień księżnej Kingi.

Poziomo wpisz okoliczniki poniższych zdań:

 1. Legioniści radośnie śpiewali Mazurka Dąbrowskiego.
 2. Biało-czerwona flaga powiewała lekko na wietrze.
 3. Polacy bohatersko walczyli za ojczyznę.
 4. Ranny Tadeusz Kościuszko trafił do niewoli.
 5. Adam Mickiewicz urodził się na Litwie.
 6. Henryk Sienkiewicz często pisał o miłości.
 7. Lech dostrzegł w górze białego orła.
 8. Mikołaj Kopernik spoglądał nocą na gwiazdy.
 9. W Oświęcimiu zginęło wielu Polaków.
 10. Polskie pisanki pięknie zdobią stoły wielkanocne.

Hasło literackie utworzone na podstawie całego cyklu krzyżówek

Układając krzyżówki, wykorzystałam następujące teksty zamieszczone w podręcznikach do kształcenia literackiego:

 1. z podręcznika "Oglądam świat":
  "Krótko o Henryku Sienkiewiczu", "Ostatni sukces" Tadeusz Wiącek, "Zamek pełen tajemnic" Zbigniew Nienacki, "Historia Alfa" Adam Mickiewicz, "Śladem legendy", "O czym szumią rogalińskie dęby" Stanisław Świerko, "Biały niedźwiedź" Józef Tworek, "Popiel i Piast" Władysław Broniewski, "Święta Kinga" Jan Twardowski, "Legenda o świętej Kindze" - komiks, "Grosz wdowi" Stanisław Świrko,
 2. z podręcznika "Dziwię się światu":
  "Kopernik" Władysław Broniewski, "Motto listopadowe" Jan Twardowski, "Oblicze ojczyzny" Tadeusz Różewicz, "O księciu Popielu i o Piaście, synu Chościska" Anonim tzw. Gali,"Polscy laureaci Nagrody Nobla", "Na dom w Czarnolesie" Jan Kochanowski, "Legenda o cudownym pierścieniu, czyli skąd się wzięła sól kamienna w Wieliczce" Julian Majka, "Skarby podziemnego świata" - fotoreportaż, "Skarby naszej kultury i natury -polskie zabytki wpisane na Listę Światowego dziedzictwa naturalnego i kulturalnego" - fotoreportaż, "Wigilia na Wawelu" Waleria Szalay - Groele, "Szopkarze przyszli" Janina Porazińska, "Drzwi Gnieźnieńskie", "Opowieść o brązie", "W Woli Okrzejskiej i w Oblęgorku - muzea poświęcone Henrykowi Sienkiewiczowi", "Opowieść o bursztynie" Zofia Kossak - Szczucka, "Pisanki" Szczęsny Jarzębowski, " Ołtarz mariacki", "Bitwa pod Grunwaldem" - fotoreportaż, "Zawisza Czarny" H. Pohoska i M. Wysznacka, "Sowiński w okopach Woli" Juliusz Słowacki, "Miasto z Syreną w herbie".