Działa tylko w IE - sorry!    
     

Scenariusz Gminnego Konkursu
Czytelniczego Kształcenia Zintegrowanego

mgr Elżbieta Piasny


CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

 • Kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego.
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
 • Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą dla dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności uczenia się i korzystania z książek i zbiorów biblioteki.
 • Rozwijanie umiejętności komunikowania się, nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z kolegami i koleżankami.
 • Wzmacnianie w dziecku wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów.
 • Pobudzanie twórczości i wyobraźni dziecięcej.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W konkursie uczestniczą 3 osobowe grupy z klas II-III (grupa może obejmować 2 osoby z klasy III i jedną osobę z klasy II lub odwrotnie) ze szkół podstawowych z terenu gminy.
 • Regulamin konkursu zostaje dostarczony na miesiąc przed ustalonym przez organizatora terminem.
 • Do regulaminu zostaje dołączony zestaw obowiązujących na konkurs lektur szkolnych klas I-III.

PRZEBIEG "GMINNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO"

 1. Pytania wiedzowe

  Uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące budowy książki, przeznaczenia katalogów oraz budowy karty katalogowej. Każda grupa otrzymuje jednakowy zestaw pytań. O wysokości otrzymanych punktów decyduje poprawność udzielonej odpowiedzi. Pytania wraz z odpowiedziami, zaznaczonymi kolorem czerwonym, zamieszczam w załączniku nr 1.


   
 2. Prezentacja piosenki zachęcającej do czytania książek.

  Uczestnicy przygotowują piosenkę o tematyce czytelniczej przed konkursem, w swojej szkole. W czasie konkursu nastąpi jej prezentacja.

  Ocenie podlegać będzie:

  • Zgodność z tematem.
  • Inwencja własna.
  • Sposób prezentacji.
  • Ogólna prezentacja zespołu.


   
 3. Układanie puzzli. Puzzle zawierają ilustrację z książki dla najmłodszych.

  Wszystkie grupy otrzymują takie same zestawy puzzli. O ilości zdobytych punktów decydować będzie czas wykonania zadania.


   
 4. Pytania wiedzowe.

  Uczestnicy rozwiązują krzyżówkę, w której hasła dotyczą bohaterów i rekwizytów z lektur szkolnych. Każda grupa otrzymuje jednakową krzyżówkę. O wysokości otrzymanych punktów decyduje stopień poprawności wpisanych haseł oraz hasło główne. Pytania wraz z krzyżówką, zamieszczam w załączniku nr 2.


   
 5. Wykonanie ilustrowanej karty katalogowej o formacie A 5

  Karta katalogowa zostaje wykonana do tej samej lektury, której tytuł podaje prowadzący w trakcie trwania konkursu.

  Do wykonania karty uczestnicy przywożą potrzebne im materiały. Ocenie podlegać będzie:

  • Prawidłowe umieszczenie informacji na karcie.
  • Inwencja twórcza.


   
 6. Pytania wiedzowe.

  Uczestnicy odgadują jaka postać z baśni i lektur pojawiła się w sali. Dobierają autorów i tytuły książek do ilustracji. Odpowiadają na pytania dotyczące treści lektur. Każda grupa otrzymuje takie same zestawy pytań. O wysokości otrzymanych punktów decyduje poprawność udzielonej odpowiedzi. Pytania wraz z zaznaczonymi kolorem czerwonym odpowiedziami, zamieszczam w załącznikach nr 3 i 4.

   

  PRZERWA NA POCZĘSTUNEK

  W czasie przerwy komisja ocenia karty katalogowe.


   
 7. Zabawa na skojarzenia.

  Prowadząca czyta fragmenty z baśni lub lektur. Uczestnicy zapisują z jakiej książki pochodzi odczytany fragment i jaki jest jej autor. O wysokości otrzymanych punktów decyduje poprawność odpowiedzi.


   
 8. Wykonanie pracy plastycznej.

  Uczestnicy wykonują pracę przestrzenną pt. "Mój ulubiony bohater książkowy". Zespoły wykonują prace z przywiezionych przez siebie materiałów.

  Ocenie podlegać będzie:

  • Pomysłowość.
  • Dobór materiałów.
  • Zgodność z tematem.


   
 9. Poszukiwanie słoika miodu Kubusia Puchatka - zabawa na orientację w terenie.

  Uczestnicy otrzymują mapę z zaznaczoną drogą wraz z dodatkowymi instrukcjami. Ocenie podlegać będzie czas wykonania zadania.

  W przypadku złych warunków pogodowych odbędzie się inna konkurencja - skoki Kangurzycy.


   
 10. Zabawa integracyjno-ruchowa dla uczestników konkursu.

  Zabawa ma charakter pozakonkursowy. Ma na celu zintegrowanie dzieci. W czasie zabawy komisja oceni prace plastyczne.


   
 11. Zakończenie konkursu - wręczenie nagród zwycięzcom.

 

W załączeniu (zadania.doc - 146KB) tekst źródłowy, przedstawiający niektóre zadania konkursowe.