Działa tylko w IE - sorry!    
     

"Sposób na Alcybiadesa" - test czytania ze zrozumieniem

mgr Ewa Ulczycka


Test jest propozycją opracowania lektury "Sposób na Alcybiadesa". Może być wykorzystany w klasie piątej, szóstej, pierwszej gimnazjalnej. Przewidziany jest na 45 minut pracy uczniowskiej, najlepiej na pierwszą lekcję poświęconą omawianiu utworu. O jego przeprowadzeniu należy poinformować uczniów stosunkowo wcześnie i przypominać im o tym, co powinno zwiększyć mobilizację uczniów do przeczytania powieści, kształcąc zdolność koncentracji uwagi i czytania ze zrozumieniem podczas sympatycznej lektury.....................................................................
imię i nazwisko ucznia, klasa
 
Czy uważnie przeczytałem lekturę pt. "Sposób na Alcybiadesa"? - test czytania ze zrozumieniem

PUNKTACJA:

 0-15 ndst to znaczy, że nie czytałeś wcale książki lub czytając nie myślałeś o tym, co czytasz.
16-25 dp
26-34 dst
35-43 db
44-50 bdb


   
 1. Kto jest autorem książki pt. "Sposób na Alcybiadesa"?
  .........................................................................................................

   
 2. Książka dzieli się na:
  a) części
  b) tomy
  c) księgi
  d) rozdziały

   
 3. Fabuła utworu rozgrywa się w środowisku:
  a) rodzinnym
  b) szkolnym
  c) wiejskim
  d) uczonych

   
 4. Ilu jest głównych bohaterów?
  a) 2
  b) 4
  c) więcej niż 15
  d) 40

   
 5. Do której klasy chodzą bohaterowie?
  a) X a
  b) XI
  c) VI a
  d) VIII a

   
 6. "Dziadzia" Ejdziatowicz jest:
  a) polonistą
  b) geografem
  c) woźnym
  d) żadnym z nich

   
 7. Utwór jest książką
  a) historyczną
  b) podróżniczo-przygodową
  c) społeczno-obyczajową (zajmuje się określonym środowiskiem społecznym)
  d) żadną z nich

   
 8. Szkoła, do której chodzą bohaterowie mieści się w Warszawie w dzielnicy
  a) Żoliborz
  b) Bielany
  c) Praga
  d) Stare Miasto

   
 9. Czym jest Wędzarnia? (tylko odnośnie akcji utworu)
  a) miejscem, gdzie wędzono kiełbasy
  b) szopą, w której zbierała się paczka chłopaków, by załatwić ważne sprawy
  c) stajnią dla konia
  d) laboratorium chemicznym

   
 10. Kim są czwororęczni?
  a) potworami o czterech rękach
  b) ludźmi o kalekich rękach
  c) uczniami klas starszych uprawiających sport dla przyrostu masy mięśniowej
  d) uczniami klas starszych, którzy odgrywali sztukę teatralną pt. "Czwororęczni"

   
 11. Gdzie znajduje się Obserwatorium?
  a) w piwncy
  b) w Wędzarni
  c) na strychu szkolnym
  d) na balkonie domu Pędzla

   
 12. Do klasy chodzi jedna dziewczna
  TAK       NIE

   
 13. Kim jest Więckowska?
  a) emerytowaną nauczycielką
  b) żoną wozaka mleka
  c) woźną
  d) nauczycielką obecnie pracującą

   
 14. Czyj portret wisi w gabinecie Dyra?
  a) Katona
  b) Pucia
  c) Rączki
  d) żony Dyra

   
 15. Kto zbił portret wiszący w gabinecie Dyra?
  a) sam Dyro
  b) Ciamcia
  c) Więckowska
  d) Pucio

   
 16. Który ze sławnych byłych uczniów szkoły zginął zjedzony przez tubylców na wyspie Fidżi?
  a) Katon
  b) Rączka
  c) Pucio
  d) generał

   
 17. Szkolna filozofia Alibaby dotyczyła zachowania równowagi między uczniowską wolnością (to znaczy lenistwem)
  a wymaganiami nauczycieli.
  PRAWDA       FAŁSZ

   
 18. Narrator utworu to:
  a) Zasępa
  b) Alcybiades
  c) Ciamciara
  d) ukryty, ale wszechwiedzący - trzecioosobowy

   
 19. Które z nazwisk nie należą do nauczycieli?
  a) Żwaczek
  b) Misiak
  c) Słabiński
  d) Kalito

   
 20. W młodości Więckowska chciała wyjść za mąż za Dyra
  PRAWDA       FAŁSZ

   
 21. Gogowie to
  a) uczniowie
  b) nauczyciele
  c) plemię
  d) nazwy pomocy naukowych

   
 22. Czego uczył Farfala?
  a) rysunku
  b) geografii
  c) historii
  d) chemii

   
 23. Dlaczego według uczniów P. Lilkowska odeszła ze szkoły?
  a) nie mogła sobie z nimi poradzić
  b) wyprowadziła się do innego miasta
  c) wyjechała za granicę
  d) nie przyznano jej mieszkania służbowego

   
 24. Uczniowie chcieli zdobyć sposób na to, jak nauczyciele odpytują, bo
  a) chcieli dostawać same piątki
  b) nie chciało im się wkuwać (uczyć)
  c) groziło im niezdanie do następnej klasy
  d) chcieli, żeby zorganizowali wycieczkę

   
 25. Czas narracji utworu (opowiadania o zdarzeniach) to
  a) po maturze
  b) w trakcie zdobywania SPONY
  c) wakacje przed rozpoczęciem nauki w ostatniej klasie
  d) nie jest określony

   
 26. Akcja rozgrywa się
  a) przed druga wojną światową
  b) po drugiej wojnie światowej
  c) na przełomie roku 1960/1961
  d) po maturze

   
 27. Dlaczego Pędzelkiewicz przychodził na lekcje ciągle spóźniony?
  a) mieszkał za miastem
  b) czekał na powrót ojca z pracy, by oddać mu jedyny klucz do mieszkania
  c) mieszkał obok szkoły
  d) spóźniał się na autobus

   
 28. W jaki sposób chłopcy znaleźli się w posiadaniu SPONY?
  a) kupili na wyprzedaży
  b) kupili od klasy X
  c) znaleźli w szkolnej toalecie
  d) sami obmyśli.

   
 29. Juliusz Lepki to prawdziwe nazwisko
  a) Alibaby
  b) Alcybiadesa
  c) Szekspira
  d) Kickiego

   
 30. Czyjej zemsty obawiali się chłopcy?
  a) Kickiego
  b) Wątłusza
  c) całej klasy X
  d) Szekspira

   
 31. Kim chciał zostać Wątłusz I po niepowodzeniach w boksie?
  a) poetą
  b) piłkarzem
  c) nauczycielem
  d) woźnym sądowym

   
 32. Jaki środek lokomocji należący do Pędzla wzbudza podziw i zazdrość kolegów?
  a) motorynka
  b) motor
  c) hulajnoga
  d) rower

   
 33. Jakie tortury zastosowali chłopcy wobec Szekspira?
  a) zamknięcie w piwnicy ze szczurami
  b) łaskotki źdźbłem trawy za uchem i na pięcie
  c) kazali mu biec w pogoni za pędzącym autem
  d) wpisz sam(a)
  .........................................................................................................

   
 34. Czyj ojciec był dyrektorem?
  a) Kickiego
  b) Słabego
  c) Ciamci
  d) Zasępy

   
 35. Do kogo należała paleta tenisowa, którą chłopcy chcieli dać Kickiemu?
  a) do nauczyciela w-fu
  b) do pewnego staruszka, emerytowanego pracownika sądu
  c) do Ciamci
  d) do ojca Zasępy, który wygrał ją, kiedy odnosił międzynarodowe sukcesy na kortach

   
 36. Rozszyfruj skrót SPONA
  .........................................................................................................

   
 37. Co chłopcy nazywali haszyszem?
  a) narkotyk
  b) hałaśliwe rozmowy na lekcjach
  c) ciszę na lekcjach
  d) hałaśliwe szmery Więckowskiej szczotką do froterowania

   
 38. Na jakim instrumencie grał ojciec Zasępy w orkiestrze tramwajarzy?
  a) flet
  b) akordeon
  c) puzon
  d) bęben

   
 39. Kogo nazywano Alcybiadesem?
  a) nauczyciela filozofii
  b) nauczyciela historii
  c) lekarza szkolnego
  d) farmaceutę

   
 40. Skąd przybyła do Warszawy młodzież, dla której chłopcy byli przewodnikami po zabytkach stolicy?
  a) ze wsi
  b) z Torunia
  c) z Ełku
  d) nie było takiego zdarzenia

   
 41. Czyje imię nosi szkoła, do której chodzą chłopcy - bohaterowie książki?
  a) Zygmunta III Wazy
  b) Jana Kilińskiego
  c) Jana Dekerta
  d) Samuela Bogumiła Lindego

   
 42. Początek realizacji sposobu na nauczycieli rozpoczął się od
  a) wagarów
  b) dryfu
  c) zorganizowania strajku
  d) niesienia torby Alcybiadesa

   
 43. Co chłopcy zrobili z nielubianym przez Dyra portretem pewnego filozofa rzymskiego?
  a) wyrzucili na śmietnik
  b) zanieśli do muzeum
  c) ulokowali w swojej klasie
  d) dali w prezencie Misiakowi

   
 44. Na czym polegał dryf? Zdefiniuj na podstawie lektury.
  .........................................................................................................
  .........................................................................................................

   
 45. Dlaczego chłopcy pojechali do Czerska?
  a) na wycieczkę klasową
  b) odbywały się tam zajęcia kółka historycznego
  c) na poszukiwania archeologiczne
  d) żeby odwiedzić chorego Alcybiadesa

   
 46. Na czym polegał układ zawarty z Alcybiadesem?
  a) na sprzedaży dobrych ocen za pieniądze
  b) na rezygnacji z odpytywania i prowadzenia lekcji zgodnie z programem w zamian
      za aktywny udział uczniów w dyskusjach na tematy historyczne, które uczniów interesują
  c) na zniesieniu odrabiania prac domowych
  d) na skracaniu czasu trwania lekcji, by nauczyciel wcześniej mógł pójść do domu

   
 47. Jaki sen miał Ciamciara?
  a) że SPONA wyszła na jaw
  b) że umarł Alcybiades
  c) że wyrzucono go ze szkoły
  d) że zawalił się gmach szkoły

   
 48. O kim Ciamciara dał 30 minutowy wykład podczas lekcji po Warszawie?
  a) o królu Zygmuncie II I Wazie
  b) o Janie IIISobieskim
  c) o Józefie Poniatowskim
  d) o Janie Dekercie

   
 49. Który z nauczycieli próbował metod Alcybiadesa?
  a) Farfala od chemii
  b) Żwaczek
  c) Kalito
  d) Dyro

   
 50. Kim stał się Alcybiades dla uczniów podczas realizacji SPONY?
  a) nauczycielem ofer mą
  b) wrogiem
  c) przyjacielem
  d) donosicielem do Dyra na klasę

Odpowiedzi zadań zamkniętych:

2 d, 3 b, 4 b, 5 d, 6 d, 7 c, 8 b, 9 b, 10 c, 1 1d, 12 nie, 13 c, 14 b, 15 b, 16 c, 17 prawda, 18 c, 19 c, 20 fałsz, 21 b, 22 d, 23 a, 24 c, 25 a, 26 c,27c, 28 b,
29 c, 30 d, 31 a, 32 b, 33 b, 34 d, 35 b, 37 c, 38 c, 39 b, 40 c, 41 d, 42 d, 43 c, 45 c, 46 b, 47 b, 48 d, 49 a, 50 c.

               
     
 
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie