Działa tylko w IE - sorry!    
     

Cykliczny rozwój gospodarki oraz
interwencyjna rola państwa w gospodarce rynkowej

mgr inż. Ewa Stelmaszczuk


Przedstawiamy Państwu konspekt lekcji podstaw ekonomii prowadzonej metodą projektów.

Przedmiot: podstawy ekonomii

Typ szkoły: technikum gastronomiczne 4-letnie na podbudowie gimnazjum

Zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego

Klasa: III

Temat projektu: Cykliczny rozwój gospodarki oraz interwencyjna rola państwa w gospodarce rynkowej.

Opracowanie: mgr inż. Ewa Stelmaszczuk

Cele projektu

Uczeń:
-zapoznaje się z podstawowymi wielkościami makroekonomicznymi,
-objaśnia cykliczny rozwój gospodarki,
-objaśnia przyczyny, przejawy i skutki inflacji,
-wykazuje interwencyjną rolę państwa w gospodarce rynkowej oraz jej zmienność w trakcie umacniania się rynku,
-korzysta z różnych źródeł informacji,
-zbiera, porządkuje, analizuje i przetwarza informacje,
-współpracuje w grupie,
-podejmuje decyzje,
-analizuje dane, wyciąga wnioski,
-prezentuje wykonanie pracy przed klasa,
-przekonuje innych o celowości swojego działania,
-ocenia własne pomysły i pomysły innych grup.

Środki dydaktyczne: podręczniki, Internet, roczniki statystyczne, plansze.

Metoda nauczania: projekt.

Formy organizacyjne pracy uczniów: praca z całą klasą, praca w grupach, praca indywidualna.

Czas trwania: 2 tygodnie + 4 jednostki lekcyjne.

Liczba uczestników:

Opiekun projektu: mgr inż. Ewa Stelmaszczuk - nauczycielka przedmiotu podstawy ekonomii.

W załączeniu (projekt.doc - 89KB) tekst źródłowy, zawierający szczegółowy opis projektu.

               
     
 
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie