Działa tylko w IE - sorry!    
     

Systematyka ćwiczeń w nauczaniu
techniki pływania stylem motylkowym

mgr Jacek Śledź


Zestaw poniższych ćwiczeń przedstawiam dla osób zajmujących się pływaniem w szkołach, klubach sportowych, dla nauczycieli szczególnie młodych, których pasjonuje ta dyscyplina sportu. Jest to zebranie wybranych ćwiczeń, stosowanych przeze mnie na sekcji.Technika pływania popularnym delfinem należy do najtrudniejszych. Mam nadzieję, że przedstawione poniżej ćwiczenia ułatwią naukę i doskonalenie tego stylu.

ZESTAW ĆWICZEŃ - NAUCZANIE TECHNIKI PŁYWANIA DELFINEM

 1. Ruchy nóg:
  1.1. "Skoki delfinowe" przez współćwiczącego lub inną przeszkodę (w wodzie do pasa).
  1.2. Stojąc w wodzie po piersi i trzymając się ściany basenu, falisty ruch bioder w przód, wspięcie na palcach, ugięcie w stawach kolanowych, falisty
         ruch bioder do tyłu, przeniesienie ciężaru siała na pięty i wyprost nn w stawach kolanowych. Powtórzyć wielokrotnie.
  1.3. J.w., ale bez oparcia stopami (na głębokiej wodzie).
  1.4. J.w., ale stojąc bokiem do ściany basenu i trzymając się jej jedną ręką (zmieniamy rękę trzymającą).
  1.5. Z odbicia od dna basenu skoki przez liny torowe ("delfinowe").
  1.6. J.w., ale przeskok pod jedną liną, a wypłynięciem pod drugą.
  1.7. Trzymając się za brzeg basenu rr; delfinowe ruchy nn z głową zanurzoną w wodzie.
  1.8. Poślizgi z deską w rr z delfinowym ruchem nn w położeniu na piersiach, plecach, boku.
  1.9. J.w., ale bez deski i z różnym ułożeniem rr, (poślizg głęboki).
  1.10. Poślizgi z delfinową pracą nn obracając się przy tym dookoła osi długiej o 360 stopni np.:
           2 x na piersiach + 2 x na l boku + 2 x na plecach + 2 x p boku.
  1.11. Pływanie z deską z delfinowymi ruchami nn na piersiach, plecach, boku.
  1.12. J.w., ale bez deski i z różnym ułożeniem ramion.
  1.13. Pływanie na piersiach z delfinowymi ruchami nn, w czasie wdechu ruch rr do stylu klasycznego, kraula.
  1.14. Delfinowe ruchy nn w płetwach z deską i bez deski z różnym ułożeniem rr i tułowia.
  1.15. Pływanie delfinowymi ruchami nn w różnym tempie i na różnych dystansach.

   
 2. Ruchy ramion:
  2.1. Stojąc na dnie basenu w pochyleniu, ruchy ramion delfinem, z głową nad wodą, w miejscu, w marszu.
  2.2. J.w., ale staramy się, aby przemieszczenie ciała odbywało się głównie w wyniku ruchów wiosłujących rr.
  2.3. J.w., ale w koordynacji z oddychaniem.
  2.4. Poślizg na piersiach - jeden ruch nn, jeden ruch rr, (głowa zanurzona w wodzie).
  2.5. J.w., ale z oddechem.
  2.6. Ruchy rr do delfina, partner podtrzymuje nn stojąc z boku.
  2.7. J.w., w marszu.
  2.8. Pływanie samymi rr z "pull-boyem" w nn.
  2.9. Pływanie rr z "pull-boyem" w nn z pełną koordynacją z oddychaniem na dłuższych odcinkach i w różnym tempie.

   
 3. Koordynacja ruchów rr, nn i oddychania:
  3.1. Poślizg na piersiach, delfinowe ruchy nn, w dowolnym momencie wykonujemy jeden cykl pracy rr (w bezdechu, z twarzą zanurzoną w wodzie).
  3.2. J.w., ale wykonać wdech w końcowej części fazy wiosłującej rr.
  3.3. Dokładanka delfin.
  3.4. Dokładanka delfin 2 x pr + 2 x lr.
  3.5. Dokładanka delfin lr + pr + rr delfin.
  3.6. Dokładanka delfin 2 x pr + 2 x lr + rr delfin.
  3.7. Pływanie nn delfinem z twarzą zanurzoną w wodzie na 4, 3, 2 ruchy nn, wykonać pełny cykl ruchowy rr.
  3.8. Przepływanie krótkich odcinków delfinem z pełną koordynacją ruchów rr i nn bez oddychania.
  3.9. Przepływanie krótkich odcinków delfinem z trzytaktową, następnie dwutaktową koordynacją ruchów kończyn z oddychaniem.
  3.10. J.w., ale ruchy rr do klasyka (klasyko-delfin).
  3.11. J.w., ale ruchy rr do kraula (kraulo-delfin).
  3.12. Pływanie klasyko-delfin x 2 + delfin x 1 (różne kombinacje).
  3.13. Pływanie kraulo-delfin x 2 + delfin x 1 (różne kombinacje).
  3.14. Pływanie dokładanka delfin + klasyko-delfin.
  3.15. Pływanie dokładanka delfin + kraulo-delfin.
  3.16. Pływanie delfinem tzw. trzyuderzeniowym w płetwach i bez płetw.
  3.17. Pływanie delfinem z pełną koordynacją ruchów rr, nn i oddychania w zmiennym tempie i dłuższych odcinków począwszy od 25 i więcej metrów
           w płetwach i bez płetw.
  3.18. J.w., ale w łapkach.
  3.19. J.w., ale w łapkach i w płetwach.

 

Piśmiennictwo:

 1. Bartkowiak E.1995. Sportowa technika pływania. COS, Warszawa.
 2. Bartkowiak E.1997. Pływanie - program szkolenia dzieci i młodzieży. COS, Warszawa.
 3. Hannula D., Thornton N.2001. The Swim Coaching Bible. Human Kinetics, Champaign, USA.
 4. Hannula D.2003. Coaching Swimming Successfully. Human Kinetics, Champaign, USA.