Działa tylko w IE - sorry!    
     

Test ze znajomości treści mitów

Bożena Dudzińska


Przeczytaj dokładnie każde zadanie, następnie wybierz i podkreśl tylko jedną z podanych odpowiedzi, którą uważasz za poprawną.

 1. Król Minos panował:
  A/ w Sparcie,
  B/ na Sycylii,
  C/ na Krecie,
  D/ w Atenach.

   
 2. Minotaur był:
  A/ groźnym potworem podobnym do lwa,
  B/ złym jednookim olbrzymem,
  C/ szkaradnym stworzeniem o wyglądzie byka i człowieka,
  D/ istotą podobna do uskrzydlonego konia.

   
 3. Labitynt to
  A/ pomnik ku czci mitycznego bohatera,
  B/ gmach o niezliczonej liczbie pokoi i korytarzy,
  C/ góra, którą zdobywał Syzyf,
  D/ pomysłowo zaplanowany i utrzymany ogród.

   
 4. Król Minos nie chciał wyjazdu Dedala, gdyż:
  A/ znał on różne tajemnice państwowe,
  B/ miał wyrzeźbić szczególnie piękny posąg króla,
  C/ należał do rodziny królewskiej i władca niepokoił się o jego los,
  D/ miał przekazać synowi króla swe umiejętności.

   
 5. Ikar zginął, ponieważ:
  A/ popełnił błąd w konstruowaniu skrzydeł,
  B/ zajęty rozmową z ojcem nie uważał,. dokąd leci,
  C/ przelatując nad morzem zamoczył skrzydła, które stały się zbyt ciężkie,
  D/ wzleciał za wysoko i słońce stopiło wosk spajający skrzydła.

   
 6. Mit jest to:
  A/ nieprawdopodobna opowieść o tym, co może wydarzyć się w przyszłości,
  B/ opowiadanie z odległych czasów oparte na wierzeniach starożytnych Greków,
  C/ piękna baśń o niezwykłych istotach i zdarzeniach,
  D/ dzieje starożytnej Grecji opowiedziane przez mieszkańców Olimpu.

   
 7. Demeter była boginią:
  A/ mądrości,
  B/ niezgody,
  C/ urodzaju,
  D/ ciemności.

   
 8. Największym wyczynem Prometeusza było:
  A/ nauczenie ludzi pożytecznych umiejętności,
  B/ przekazywanie ludziom skradzionego bogom ognia,
  C/ oszukanie Zeusa przy podziale mięsa ofiarnego,
  D/ uczenie ludzi medycyny i matematyki.

   
 9. Syzyf stracił łaskę bogów, gdy dowiedzieli się oni, że:
  A/ w rozmowach z przyjaciółmi mówi o niebianach z wyższością i lekceważeniem,
  B/ wielokrotnie podkradał z Olimpu nektar i ambrozje dla swoich gości,
  C/ zdradził bardzo ważną tajemnicę olimpijczyków,
  D/ jest on wyjątkowo chytry, przebiegły i pyszałkowaty.

   
 10. Najpiękniejsza postacią w mitologii greckiej cierpiącą z miłości do ludzi jest:
  A/ Syzyf,
  B/ Prometeusz,
  C/ Demeter,
  D/ Odyseusz.

   
 11. Olimp to:
  A/ miasto w starożytnej Grecji,
  B/ góra w Grecji, siedziba bogów,
  C/ imię boga mórz i oceanów,
  D/ mityczny śpiewak i muzyk.

   
 12. Rozwiąż zagadkę i napisz kto to jest:
  Mityczny śpiewak, który poszedł do Hadesu po swoją ukochaną żonę.
  .................................................................................................................

   
 13. W jakiej sytuacji zastosujesz dziś to wyrażenie? Ułóż z nimi zdania:
  a/ syzyfowa praca....................................................................................
  b/ odyseja................................................................................................

   
 14. Napisz, kto to jest:
  Chciwy, nieczuły król ukarany przez Apolla oślimi uszami.........................
  Syn artysty i wynalazcy Dedala, marzyciel, tragiczny bohater jednego
  z mitów......................... .
  Król Itaki, który 20 lat był poza domem.....................................................
  Heros, który wsławił się 12 pracami.........................................................

 

KARTA ODPOWIEDZI ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
C C B A D B C B C B B