Działa tylko w IE - sorry!    
     

Zielona szkoła

mgr Ewa Oleasz


Cele szczegółowe "Zielonej szkoły" w Mikstat

 1. Realizacja wybranych treści programowych:
  1. Edukacja prozdrowotna:
   1. wypoczynek czynny,
   2. przepisy bezpieczeństwa w trakcie wycieczek,
   3. umiejętność przestrzegania ładu i porządku w miejscu zakwaterowania,
   4. umiejętność przestrzegania porządku i kultury w miejscach publicznych,
   5. poczucie własnej wartości, dawanie i przyjmowanie wsparcia.
  2. Edukacja regionalna:
   1. elementy historii regionu i jego najważniejsze miejsca - Syców, Gołuchów, Mikstat, Ostrzeszów, Wzgórze Ostrzeszowskie,
   2. główne zabytki przyrody i architektury w regionie - Wzgórza Ostrzeszowskie, Muzeum Leśnictwa, Rezerwat Żubrów, arboretum leśne, zabudowa niska, drewniana, szlaki turystyczne, rzemiosło ludowe.
  3. Edukacja ekologiczna:
   1. różnorodność biologiczna (gatunkowa, ekosystemowi) - znaczenie jej ochrony.
  4. Edukacja medialna
   1. kody ikoniczne i symboliczne (szlaki turystyczne).
 2. Zakresy edukacji; zadania ogólne:
  1. Kształcenie polonistyczne:
   • formułowanie ustnych wypowiedzi na określony temat,
   • cechy wypowiedzi pisemnych - opowiadanie, opis, sprawozdanie,
   • pisanie listu oraz adresowanie koperty,
   • czytanie i analizowanie tekstów opisujących piękno przyrody.
  2. Edukacja środowiskowa:
   • rozbudzanie ciekawości poznawczej,
   • poznanie różnych sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu,
   • wykorzystanie warunków terenowych w czasie zabaw ruchowych.
  3. Edukacja matematyczna:
   • dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 100,
   • algorytmy pisemnych działań,
   • rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z liczeniem pieniędzy.
  4. Edukacja plastyczna:
   • plenery; cechy pejzażu, krajobrazu,
   • rozróżnianie barw ciepłych i zimnych.
  5. Edukacja muzyczna:
   • utrwalanie poznanych piosenek,
   • rozwijanie wrażliwości słuchowej w środowisku naturalnym.
  6. Edukacja motoryczno-zdrowotna:
   • wyrabianie koordynacji ruchowej podczas zabaw przy muzyce,
   • bezpieczeństwo podczas zabaw na świeżym powietrzu.
 3. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie:
   a)współpracy w grupie, b)odpowiedzialności indywidualnej i grupowej, c)samodyscypliny i dyscypliny grupy, d)integracji grupy.
 4. Realizacja projektu "Kronika ostrzeszowska"
  Zadaniem uczniów jest stworzenie jak najszerszego obrazu z całego pobytu w ośrodku Mikstat. Kolejne grupy:
  1. tworzą mapę topograficzną okolicy,
  2. układają zdania z apelem, aby chronić przyrodę i dbać o zwierzęta,
  3. wykonują rysunki z opisem ciekawych miejsc,
  4. piszą wiersze i rymowanki na temat pobytu na Zielonej Szkole,
  5. wykonują plakaty i układają hasła reklamujące poszczególne punkty programu,
  6. pisanie sprawozdania z wycieczki do mini zoo z opisem poszczególnych zwierząt,
  7. realizują własne pomysły.
 5. Potrzebne materiały:
  1. podręczniki i przybory szkolne,
  2. karty pracy,
  3. kasety magnetofonowe,
  4. materiały plastyczne.

Program pobytu - "Zielona szkoła" w Mikstat Las