Działa tylko w IE - sorry!    
     

Poznajemy zwyczaje wielkanocne

mgr Grażyna Wolanik


Przedstawiam Państwu scenariusz zajęć zintegrowanych, na podstawie którego przeprowadziłam zajęcia pokazowe dla Rodziców. Tematyka i dobór ćwiczeń daje możliwość włączania się zaproszonych gości w przebieg zajęć.

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II

Hasło kompleksowe: Wkrótce Wielkanoc

Temat dnia: Poznajemy zwyczaje wielkanocne

Temat zajęć: Wypowiedzi uczniów na temat wielkanocnych zwyczajów na podstawie wiersza K.Kuzior-Wierzbowskiej
                            "Na świątecznym stole" i doświadczeń dzieci. Redagowanie świątecznych życzeń.

Cel ogólny: Poznanie zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi oraz kształtowanie rozumienia znaczenia więzi rodzinnych.

Cele operacyjne:

  Uczeń potrafi:
 • rozwiązać zagadkę;
 • budować kilkuzdaniowe wypowiedzi;
 • dostrzec rekwizyty związane ze świętami;
 • odszukać w kalendarzu odpowiednią datę;
 • nazwać zwyczaje wielkanocne i zapisać je w krótkiej formie;
 • wyliczyć wyrażenia arytmetyczne, uporządkować liczby w odpowiedniej kolejności;
 • odczytać hasło;
 • zredagować życzenia wielkanocne;
 • zaprojektować i wykonać kartkę świąteczną w kształcie pisanki;
 • zaśpiewać piosenkę;
 • dokończyć zdania.

Cele wychowawcze:

  Uczeń potrafi:
 • dostrzec piękno tradycji i zwyczajów świątecznych;
 • współpracować w zespole;
 • estetycznie wykonać pracę;
 • dbać o ład i porządek podczas pracy;
 • ocenić pracę innych dzieci.
   
  Uczeń rozumie:
 • znaczenie tradycji świątecznych;
 • znaczenie kulturalnej zabawy podczas świąt.

Metody:

 • asymilacji wiedzy: pogadanka, rozmowa kierowana;
 • samodzielnego dochodzenia do wiedzy: problemowa, mapa mentalna;
 • waloryzacyjna: ekspresja;
 • praktyczna: praktyczne działanie.

Formy:

 • indywidualna jednolita, zróżnicowana;
 • grupowa zróżnicowana;
 • zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

 • kalendarze z różnych lat;
 • plansza z zapisanymi zasadami pracy w grupach;
 • plansza z wyjaśnieniem pojęcia "zwyczaj";
 • rozsypanka sylabowa;
 • szablon kosza wielkanocnego, sylwety zajączków, kurczaczków, baranków, pisanek;
 • rekwizyty: kosz wielkanocny, babka wielkanocna, palma, pisanki, zielenina do dekoracji stołu wielkanocnego, sikawka, kartki świąteczne;
 • kaseta z nagraniem do zabawy "Ciasto" - KLANZA;
 • kaseta z nagraniem piosenki Wielkanocna piosenka;
 • dla każdej grupy: 2 sylwety w kształcie pisanki, słownictwo do wykorzystania podczas redagowania życzeń, elementy dekoracyjne do ozdabiania pisanek;
 • po dwie naklejki dla każdego dziecka.

Przebieg zajęć:

 
  Na świątecznym stole
Stoją na stole baby lukrowane,
A między nimi cukrowy baranek.
 
Pobekuje cicho, stuka kopytkami,
Bo chciałby dosięgnąć miski z pisankami.
 
Ale dwa kurczaki tej miski pilnują,
Na baranka oba groźnie popiskują.
 
Więc mały baranek w inną stronę zmierza,
Kilka listków rzeżuchy uskubał z talerz!
Katarzyna Kuzior-Wierzbowska
 
 
Wielkanoc
Wielkanoc! Wielkanoc!
Wielka radość w sercu,
Gdy stąpasz po świecie -
Kwitnącym kobiercu.
 
Na stole pisanki
Pięknie malowane.
Wśród zieleni trawy
Cukrowy baranek.
 
Bazie w wazoniku,
ciasta i wędliny...
WIELKANOC - i wielkie
spotkanie rodziny!
Ryszard Przymus