Działa tylko w IE - sorry!    
     

Sprawdziany z historii w gimnazjum

mgr Witold Klajs


Przedstawiam Państwu zestawy sprawdzianów z historii w gimnazjum:

 • dla klasy I:
  • Starożytna Grecja
  • Starożytny Rzym
  • Piastowie
 • dla klasy II:
  • Świat i Polska za panowania Jagiellonów
  • Świat i Polska za panowania królów elekcyjnych
  • Świat i Polska w XIX w.

W załączeniu (spraw.doc - 121KB) tekst źródłowy opracowania.