Działa tylko w IE - sorry!    
     

Konkurs ekologiczny

mgr Danuta Boguska


W Dniu Ziemi organizowane są w naszej szkole konkursy ekologiczne. Poniżej prezentuję zagadnienia do jednego z konkursów. Celem konkursów ekologicznych jest rozbudzenie zainteresowań uczniów przyrodą regionu, problematyką ochrony środowiska oraz zagadnieniami dotyczącymi wpływu człowieka na przyrodę. Konkurs składa się z dwóch etapów. W konkursie biorą udział trzyosobowe zespoły z klas IV-VI.

I etap konkursu polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi przez każdego uczestnika indywidualnie. Zespół otrzymuje sumę punktów poszczególnych członków zespołu.

Do II etapu przystępują te zespoły, które zdobyły najwyższą ilość punktów (5 zespołów). Pracując zespołowo rozwiązują trzy kolejne zadania:

  1. Zagadki;
  2. Rozpoznawanie drzew i krzewów na podstawie ilustracji;
  3. Kalambury.


W załączeniu (konkurs.doc - 110KB) materiały źródłowe do konkursu.