Działa tylko w IE - sorry!    
     

W hołdzie udręczonym i pomordowanym

mgr Anna Jurasz
mgr Piotr Krzyżowski


Przedstawiamy scenariusz widowiska scenicznego przygotowanego z okazji obchodzenia sześćdziesiątej rocznicy tragedii ludności polskiej na Wołyniu (scenariusz może być wykorzystany na uroczystość rozpamiętywania ogromu ludzkiej tragedii).

Montaż poetycko-muzyczny powstał w oparciu o teksty:

  1. K. Wierzyńskiego, Poezje zebrane, t. 1-2, Wydawnictwo Łuk, Białystok, MCMXCIV
  2. E. Siemaszko, W. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, t. 1-2, Wyd. von Borowiecky, Warszawa 2000
  3. W. Kejne, Pamięta ich wołyński wiatr
  4. K. Iłłakowiczówna, O Boże
  5. M. Jonkajtys, Marsz Sybiraków
  6. Wspomnienia z pamiętnika pani Romany Starzyk-Kotwińskiej

W załączeniu (scenariusz.doc - 135KB) scenariusz przedstawienia.