Działa tylko w IE - sorry!    
     

Integracja nauczania matematyki z historią

mgr Alina Szermer
mgr Barbara Borodaj


Uczeń w naturalny sposób postrzega swoje otoczenie jako integralną całość. Coraz częściej też nauczyciele poszczególnych przedmiotów kładą nacisk na interdyscyplinarność nauczania (łączenie bloków przedmiotowych oraz treści ścieżek edukacyjnych).

Zgodnie z oczekiwaniami współczesnej szkoły często przeprowadzamy w naszej placówce zajęcia, testy, sprawdziany ilustrujące przykłady integracji w nauczaniu.

Przedstawiamy Państwu jedną z propozycji scenariusza zajęć dla uczniów klas V szkoły podstawowej integrujących edukację matematyczną i historyczną. Temat zajęć: "Czas minionych wydarzeń - zegar".

W załączeniu (scenariusz.doc - 38KB) tekst źródłowy scenariusza.

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie