Działa tylko w IE - sorry!    
     

Sprawdzian z historii

mgr Urszula Sieniawska


Klasa: III gimnazjum

Przedmiot: Historia

Dział: Pierwsze lata II Rzeczypospolitej. Początki faszyzmu i hitleryzmu.

 1. Pierwszym premierem II Rzeczypospolitej był:
  1. Jędrzej Moraczewski
  2. Ignacy Paderewski
  3. Ignacy Daszyński
 2. 12 X 1921r. podziału Śląska dokonała:
  1. Rada Ambasadorów
  2. Rada Ligi Narodów
  3. traktat wersalski
 3. Konstytucja Marcowa określała Polskę jako:
  1. republikę agrarną
  2. republikę parlamentarną
  3. państwo autorytarne
 4. Federacja to:
  1. unia personalna
  2. protektorat
  3. związek państw
 5. Ofensywa rosyjska w 1920 r. zmusiła Polaków do utworzenia:
  1. Komisji Obrony
  2. Rządu Obrony Narodowej
  3. Związku Obrony Kraju
 6. Dowódcą Powstania Wielkopolskiego był:
  1. W. Korfanty
  2. W. Anders
  3. J. Dowbór-Muśnicki
 7. Militaryzacja to:
  1. powiększenie liczby wojska, zwiększenie zbrojeń
  2. sposób zarządzania armią
  3. pozbawienie pewnego terytorium wojska
 8. Człowiek, który po śmierci Lenina objął władze w Rosji to:
  1. Trocki
  2. Stalin
  3. Tuchaczewski
 9. ZSRR powstał w:
  1. 1920 r.
  2. 1921 r.
  3. 1922 r.
 10. Podaj 3 osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej:
  1. ....................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................
  2. ....................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................
  3. ....................................................................................................................................
   ....................................................................................................................................
 11. Faszyzm to:
  1. dyktatura nacjonalistyczna
  2. teoria o społeczeństwie bezklasowym
  3. dyktatura proletariatu
 12. Przejawem antysemityzmu w Niemczech była:
  1. "noc długich noży"
  2. pucz z 1923 r.
  3. ustawy norymberskie
 13. Objął władzę po wojnie domowej w Hiszpanii (1936 r.):
  1. Rudolf Hess
  2. G. Matteotti
  3. Francisco Franco
 14. Anschluss Austrii do Niemiec miał miejsce w:
  1. lutym 1938 r.
  2. marcu 1938 r.
  3. kwietniu 1938 r.
 15. Czeskie Sudety oddano Niemcom na konferencji w:
  1. Madrycie
  2. Monachium
  3. Locarno
         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie