Działa tylko w IE - sorry!    
     

Gry dydaktyczne z historii

mgr Lucyna Hosaniak


W celu osiągnięcia coraz lepszych wyników nauczania w zakresie historii i społeczeństwa stosuje się różnorodne formy i metody pracy. Oprócz metod tradycyjnych coraz większą popularność zyskują gry i zabawy dydaktyczne. Stosowanie na lekcjach rozrywek umysłowych przyczynia się do wzrostu aktywności uczniów, ich emocjonalnego zaangażowania, koncentracji uwagi i wiary we własne możliwości. Przedstawiam Państwu pracę poświęconą właśnie grom i zabawom dydaktycznym z historii.

W załączeniu (praca.doc - 167KB) tekst źródłowy materiału.

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie