Działa tylko w IE - sorry!    
     

Trójkąty prostokątne

mgr inż. Anna Szumicka


Przedstawiam Państwu propozycję lekcji matematyki nt. "Trójkąty prostokątne - powtórzenie wiadomości", z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint.

Zastosowanie prezentacji jako narzędzia wspomagającego taką lekcję pozwala na:

  • Indywidualizowanie tempa pracy na lekcji w zależności od możliwości ucznia
  • Bardziej efektywne wykorzystanie czasu poprzez ograniczenie zapisu treści zadań.
  • Lepsze zrozumienie treści zadań poprzez jej wizualizację.
  • Możliwość większego zainteresowania uczniów przedmiotem przez wprowadzenie atrakcyjnej formy przekazu.
  • Zmniejszenie psychicznego obciążenia ucznia w stosunku do pracy przy tablicy.
  • Indywidualną pracę nauczyciela z osobami, które tego potrzebują.

Stosowanie prezentacji wymaga od nauczyciela czasu na jej przygotowanie, jednak korzyści, jakie płyną z zastosowania są tego warte. Uważam, że prezentacja bardzo dobrze nadaje się do przeprowadzenia lekcji matematyki utrwalającej poznany materiał a czasem również do wprowadzania nowych treści wymagających pokazu czy ilustracji (jak np. wykresy, tabele).

Uczniowie mogą również posłużyć się programem PowerPoint na innych lekcjach np. do:

  • Realizacji projektów grupowych.
  • Prezentacji wyników pracy.
  • Prezentacji wyników poszukiwań np. w Internecie.
  • Przedstawiania wykresów i tabel.

W załączeniu

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie