Działa tylko w IE - sorry!   
     

Najdawniejsi ludzie


Konspekt lekcji historii w klasie IV

Temat lekcji: Najdawniejsi ludzie

Cele ogólne: -zapoznanie z czasem, miejscem i warunkami naturalnymi w jakich pojawił się człowiek pierwotny; -opis wyglądu człowieka pierwotnego; -ukazanie warunków życia człowieka pierwotnego; -doskonalenie analizy materiału ilustracyjnego.

Cele operacyjne - po skończonej lekcji uczeń potrafi:

 • wskazać na mapie tereny, na których pojawił się człowiek pierwotny (środkowa Afryka);
 • rozpoznać i wskazać w wyglądzie człowieka pierwotnego cechy ludzkie i zwierzęce;
 • przedstawić warunki życia człowieka pierwotnego i jego całkowite uzależnienie od otaczającej przyrody;
 • podać sposoby zdobywania pożywienia (myślistwo, zbieractwo);
 • wymienić pierwsze narzędzia ludzi pierwotnych, nazwać materiał z jakiego były wykonane;
 • wskazać wpływ umiejętności uzyskania ognia na zmianę warunków życia człowieka pierwotnego.

Środki dydaktyczne: mapa ścienna, podręcznik dla kl. IV "Dzień dobry, historio" Wyd. Arka, zeszyt ćwiczeń, przeźrocza "Życie człowieka pierwotnego"

Metody: pogadanka, praca z podręcznika - analiza ilustracji, praca z mapą, wypowiedzi uczniów na podstawie materiału ilustracyjnego - przeźroczy

Etapy lekcji:

1.Wprowadzenie
        a)czynności organizacyjno-porządkowe
        b)zapoznanie z tematem lekcji - zapisanie na tablicy

2.Rozwinięcie
        2.1.informacje o pojawieniu się człowieka pierwotnego 4 mln lat temu na terenie Afryki środkowej i wskazanie tych
               terenów na mapie ściennej
        2.2.porównanie wyglądu człowieka pierwotnego i współczesnego z wykorzystaniem ilustracji w podręczniku
               - wskazanie cech zwierzęcych i ludzkich u człowieka pierwotnego
        2.3.wykonanie ćw. 2 str.39 w zeszycie ćwiczeń
        2.4.Praca z wykorzystanie przeźroczy - omówienie
                a)warunków życia - zwrócenie uwagi, że człowiek pierwotny był zależny od otaczającej przyrody i mieszkał
                    na otwartej przestrzeni,
                b)zdobywania pożywienia
                c)znaczenia ognia i zmian jakie wywarł na życie pierwotnego
                d)pierwszych narzędzi i materiałów, z których zostały wykonane

(w trakcie omawiania ww. zagadnień materiał ilustracyjny jest także analizowany prze uczniów, dopiero później nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów)

3.Podsumowanie wiadomości uzyskanych podczas oglądania przeźroczy - uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania nauczyciela:
        -Jaki tryb życia prowadził człowiek pierwotny?
        -Dlaczego człowiek pierwotny prowadził koczowniczy tryb życia?
        -W jaki sposób zdobywał on pożywienie?
        -Co stanowiło mieszkanie człowieka pierwotnego?
        -W jaki sposób wykorzystywano upolowane zwierzęta?
        -Co zmienił ogień w życiu człowieka pierwotnego?
        -Z czego wykonywano pierwsze narzędzia?

4.Praca uczniów w grupach - wykonanie ćwiczeń nr 4,5,7 w zeszycie ćwiczeń.

5.Sprawdzenie wykonanych zadań - odczytanie ich w klasie

6.Ocena pracy uczniów - ich aktywności

7.Zadanie domowe
        a)ćw.3,6 w zeszycie ćwiczeń
        b)należy wkleić do zeszytu krzyżówkę i ją rozwiązać.

Hasła do krzyżówki:

 1. Kontynent, na którym pojawił się człowiek pierwotny
 2. Jedno z narzędzi człowieka pierwotnego
 3. Zwierzę żyjące w czasach człowieka pierwotnego, przypominające nieco dzisiejszego słonia
 4. Mieszkał tam człowiek pierwotny
 5. Otwarta ..........................., żył na niej człowiek pierwotny
 6. Dużo zmienił w życiu człowieka pierwotnego

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie