Działa tylko w IE - sorry!    
     

Spotkanie z rodzicami


Uwagi wstępne

Współpraca pomiędzy wychowawcami i rodzicami uczniów, a zwłaszcza właściwe informowanie rodziców o postępach i problemach, jest istotnym elementem życia szkolnego.

Wśród wielu, różnorodnych sposobów utrzymywania kontaktów, miejsce szczególne zajmują spotkania wychowawców z rodzicami uczniów - potocznie zwane wywiadówkami.

Właściwie zaplanowane i przeprowadzone spotkania umożliwiają obu stronom zdobycie informacji oraz wpływanie na kształt wychowania uczniów. W razie potrzeby, służą wypracowaniu form pomocy.

Skuteczność spotkania zależna jest, w znacznej mierze, od tego, na ile wychowawca dobrze się do niego przygotuje, a prowadząc je - wykorzysta istniejące sposoby porozumiewania się.

1.Czynności przygotowawcze

1.1.Poinformowanie rodziców o terminie, miejscu, celu i orientacyjnym czasie trwania spotkania:

 • warto wykorzystać formę zaproszenia pisemnego (koniecznie z wyprzedzeniem czasowym);
 • rozważyć potrzebę zastosowania potwierdzenia udziału w spotkaniu lub niemożności uczestniczenia w nim;
 • podając cel, umożliwiamy rodzicowi zastanowienie się nad możliwymi działaniami i rozwiązaniami.

1.2.Przygotowanie danych o uczniach:

 • zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą uczniów;
 • pozyskanie informacji od nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

1.3.Opracowanie porządku spotkania:

 • należy ustalić program optymalny, a nie życzeniowy;
 • przewidzieć i sporządzić listę pytań kierowanych do rodziców, przewidzieć niektóre pytania zwrotne.

1.4.Przygotowanie miejsca spotkania:

 • sprawdzić stan sali lekcyjnej (np. ustawienie miejsc do siedzenia, przewietrzenie, czystość, w razie złej pogody umożliwić rodzicom zdjęcia wierzchniego okrycia);
 • zadbać, aby nie przeszkadzano nam w trakcie spotkania.

2.Prowadzenie spotkania z rodzicami

2.1.Powitanie:

 • powinno służyć osiągnięciu właściwej atmosfery (w literaturze sugeruje się np. podanie dłoni każdemu rodzicowi).

2.2.Przedstawienie celów spotkania:

 • zwrócić uwagę rodziców na znaczenie spotkania;
 • własną rolę przedstawić w kontekście wsparcia w rozwiązywaniu problemów - wychowawca nie powinien wyręczać, zastępować rodziców.

2.3. Przekazywanie informacji:

 • warto rozpocząć od ukazania mocnych stron uczniów, co sprzyja nawiązaniu pozytywnego emocjonalnie kontaktu między wychowawcą i rodzicami;
 • problemy wymagające poprawy powinny być omawiane na podstawie przygotowanych konkretów (dane statystyczne, zapisy w dokumentacji itp.);
 • zachować dyskrecję zarówno podczas informowania, jak i otrzymywania informacji od rodziców (np. w sprawach treści orzeczeń poradni, konfliktów rodzinnych);
 • zwrócić uwagę na odpowiedni sposób komunikowania się z rodzicami (najlepiej posługiwać się językiem potocznym), słuchać drugiej strony;
 • unikać występowania w roli "alfy i omegi"';
 • dążyć do ukazania zalet i słabości proponowanych rodzicom rozwiązań.

2.4. Podsumowanie i określenie planu działania:

 • po części informacyjnej należy dokonać krótkiego podsumowania przekazanych i odebranych informacji;
 • sformułować plan działań służących rozwiązaniu problemów, które ujawniły się w trakcie spotkania.

2.5. Zakończenie spotkania:

 • w tej części warto pokusić się o akcenty pozytywne;
 • podziękować rodzicom za przybycie;
 • poprosić o pozostanie rodziców z którymi chcielibyśmy porozmawiać indywidualnie o problemach, które nie kwalifikują się do prezentacji na forum ogólnym.

3.Czynności po zakończeniu spotkania

3.1.Przedstawienie uczniom informacji nt. przebiegu spotkania:

 • dla uniknięcia niedomówień, przeinaczeń, które mogły powstać w domu, w momencie przekazywania informacji przez rodziców oraz dla zaangażowania uczniów do realizacji przyjętych na spotkaniu ustaleń, odnosimy się do przebiegu spotkania.

3.2.Podzielenie się informacjami z innymi nauczycielami:

 • przekazanie zainteresowanym nauczycielom informacji o sposobie załatwienia spraw, które zgłaszali przed spotkaniem;
 • zapoznanie zainteresowanych nauczycieli z treścią próśb, sugestii rodziców.

3.3.Wykorzystanie wniosków ze spotkania:

 • warto przemyśleć wszystko "od początku do końca" oraz wyciągnąć wnioski do pracy z rodzicami na kolejnych spotkaniach.


Literatura

 1. Arends R.I., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994;
 2. Cohen L. i inni, Wprowadzenie do nauczania, Poznań 1999;
 3. Dembo M.H., Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa 1997;
 4. Łobocki M., Poradnik wychowawcy klasy. Wychowanie, Warszawa 1985;
 5. Mendel M., Rodzice i szkoła, Toruń 1998;
 6. Rylke H., Pokolenie zmian, Warszawa 1999;
 7. Sokołowska-Dzioba T., Spotkania z rodzicami,[w:]"Konspekt"2001 nr 1.

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie