Działa tylko w IE - sorry!    
     

Proporcjonalność prosta


Jako nauczycielka matematyki prowadziłam zajęcia w klasach licealnych o różnym profilu. Muszę przyznać, że najtrudniej prowadziło mi się lekcje w klasach biologiczno-chemicznych. Uczniowie tych klas niechętnie uczyli się matematyki. Większość z nich w przyszłości chciała studiować na Akademii Medycznej. Postanowiłam więc połączyć zajęcia z matematyki z zainteresowaniami medycznymi uczniów poprzez nauczanie interdyscyplinarne.

Pomysł na poprowadzenie takich zajęć zrodził się w gabinecie pediatrycznym, gdzie byłam z chorym dzieckiem. Z podziwem patrzyłam na zmagania młodego lekarza, który obliczał jaką dawkę zawiesiny powinnam podać dziecku.

Prezentowana przeze mnie lekcja polega na tym, że uczniowie otrzymują tekst, w którym zawarte są treści z różnych dziedzin nauczania. Tekst nie powinien być zbyt długi, najlepiej gdy mieści się na stronie formatu A4. Uczniowie rozwiązując zadania odszukują w podanym tekście potrzebne informacje.

Tekst, który przygotowałam to fragment ulotki informacyjnej leku "Amotaks". Pracując z tym tekstem uczniowie mieli możliwość zapoznania się z rodzajami bakterii wywołującymi różne schorzenia, z rodzajami schorzeń, a także z samą postacią leku i jego składem. Poza tym uczniowie mogli wykorzystać wiadomości z matematyki do rozwiązywania zadań praktycznych.

Poniżej przedstawiam konspekt przeprowadzonej lekcji.Temat: Proporcjonalność prosta w zadaniach.

Lekcja przeznaczona jest dla klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym.


Cele matematyczne:

 • umiejętność wykorzystania proporcjonalności prostej w rozwiązywaniu zadań,
 • umiejętność mnożenia i dzielenia liczb wymiernych w postaci dziesiętnej,
 • umiejętność przybliżania liczb dziesiętnych.

Inne cele:

 • umiejętność wyszukiwania w tekście konkretnych informacji,
 • poznanie schorzeń, które można leczyć za pomocą leku Amotaks,
 • poznanie bakterii wywołujących różne infekcje i zakażenia,
 • zapoznanie się z różnymi postaciami leku oraz od czego uzależnione jest jego dawkowanie.

Materiały: fragment ulotki informacyjnej leku Amotaks dla każdego ucznia.Metody pracy na lekcji:

 • praca w grupach,
 • prezentacja,
 • dyskusja.

Przebieg lekcji:

 1. Uczniowie zapoznają się z ulotką informacyjną leku Amotaks (około 10 minut).
 2. Każdy z uczniów otrzymuje kartkę z jednym zadaniem. Uczniowie dobierają się w grupy w zależności od numeru otrzymanego zadania. Każda grupa rozwiązuje swoje zadanie (około 10 minut).
 3. Jedna osoba z grupy prezentuje rozwiązanie na tablicy. Po każdej prezentacji odbywa się krótka dyskusja na temat rozwiązania. Uczeń przedstawiający rozwiązanie lub inna osoba z grupy udziela ewentualnych wyjaśnień klasie. Każda prezentacja łącznie z dyskusją nie powinna przekroczyć 7 minut.
 4. Uczniowie wspólnie z nauczycielem podsumowują lekcję.
 5. Zadanie pracy domowej.

Realizacja celów w zadaniach:

W każdym z zadań sprawdzana jest umiejętność wyszukiwania konkretnych informacji z podanego tekstu. Ponadto, podczas zapoznawania się z ulotką informacyjną leku oraz podczas wyszukiwania informacji, uczniowie poznają schorzenia, które można leczyć za pomocą leku Amotaks, a także bakterie wywołujące różne infekcje i zakażenia. Uczniowie dowiadują się również w jakiej postaci występuje lek oraz od czego uzależnione jest dawkowanie leku. Ponadto w zadaniach: 2) i 3) sprawdzane są umiejętności wykorzystania proporcjonalności prostej, mnożenia i dzielenia liczb wymiernych w postaci dziesiętnej oraz przybliżania dziesiętnego liczb.Zadanie 1.

Do lekarza zgłosili się:

 1. 30 letni mężczyzna z zakażeniem dolnych dróg oddechowych wywołanym przez paciorkowce,
 2. 7 letni chłopiec ważący 25 kg, z zakażeniem skóry wywołanym przez wrażliwe gronkowce.

W każdym z powyższych przypadków zaproponuj dawkowanie leku Amotaks.
Uwaga! W podpunkcie b) weź pod uwagę, że dzieciom zwykle przepisuje się lek w postaci zawiesiny, ale niektóre starsze dzieci potrafią połykać już kapsułki - rozważ dwa przypadki.

Zadanie 2.

Jakie dawkowanie leku Amotaks może przepisać lekarz dla 3 letniej dziewczynki ważącej 13,700 kg, u której stwierdzono zapalenie ucha (podaj dawkowanie leku z dokładnością do 0,1 ml). Czy jedna butelka zawiesiny wystarczy, gdy leczenie będzie trwało 1 tydzień?


Zdanie 3.

4 letniemu dziecku z zakażeniem dolnych dróg oddechowych lekarz zalecił podawanie 4 ml Amotaksu co 8 godzin. Ile mogło ważyć dziecko, jeśli przyjmiemy, że dawkowanie leku podane jest z dokładnością do 0,1 ml. Wagę minimalną i maksymalną podaj z dokładnością do 0,01 kg.


Zadanie domowe:

W zadaniu 1) i 3), w zależności od przypadku dawkowania leku, podaj ile potrzeba opakowań kapsułek (250 mg lub 500 mg) ewentualnie butelek granulatu, jeśli leczenie będzie trwało 8 dni.
Fragment ulotki informacyjnej leku Amotaks:

Należy zapoznać się z właściwościami leku przed zastosowaniemAmotaks ®

AMOKXICILLINUM


kapsułki 250 mg i 500 mg

tabletki 1 g

granulat do sporządzania zawiesiny 250 mg/5 ml

SKŁAD LEKU:

KAPSUŁKI

substancja czynna: trójwodzian amoksycyliny 250 mg* lub500 mg*

TABLETKI

substancja czynna: trójwodzian amoksycyliny 1 g*

GRANULAT DO SPORZĄDZANIA ZAWIESINY

2 g granulatuodpowiada 5ml sporządzonej zawiesiny i zawiera:

substancja czynna: ;trójwodzian amoksycyliny 250 mg*

* W przeliczeniu na bezwodną substancję.

POSTAĆ LEKU:

Kapsułki żelatynowe, tabletki, granulat do przygotowywania zawiesiny wodnej o smaku owocowym. Do stosowania doustnego.

DAWKOWANIE:

Dawkowanie leku powinno być uzależnione od czynnika patogennego, wieku chorego, jego stanu, masy ciała i ciężkości zakażenia.

Dorośli:

Przeciętnie 250 mg do 500 mg co 8 godzin.

W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 6 g na dobę.

Zapalenie ucha, nosa, gardła wywołane przez paciorkowce, pneumokoki, gronkowce nie wytwarzające penicylinazy, Haemophilus influenzae.

Zakażenie układu moczowo - płciowego wywołane przez E. coli, Proteus mirabilis, Streptococcus faecalis.

Zakażenie skóry i tkanek miękkich wywołane przez paciorkowce, wrażliwe gronkowce i E. coli

250 mg co 8 godzin.

W ciężkich zakażeniach lub infekcjach wywołanych mniej wrażliwymi drobnoustrojami na lek zaleca się podawanie 500 mg co 8 godzin.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez paciorkowce, pneumokoki, gronkowce nie wytwarzające penicylinazy, Haemophilus influenzae.

500 mg co 8 godzin

Dzieci:

Powyżej 10 r.ż. - dawkowanie tak jak dla dorosłych.

Do 10 r.ż. - przeciętnie 20 mg/kg m.c./dobę w dawkach podzielonych co 8 godzin.

W ciężkich zakażeniach lub infekcjach wywołanych mniej wrażliwymi drobniustrojami na lek zaleca się podawanie 40 mg/kg m.c./dobę w dawkach podzielonych co 8 godzin.

Zapalenie ucha, nosa, gardła wywołane przez paciorkowce, pneumokoki, gronkowce nie wytwarzające penicylinazy, Haemophilus influenzae.

Zakażenie układu moczowo - płciowego wywołane przez E. coli, Proteus mirabilis, Streptococcus faecalis.

Zakażenie skóry i tkanek miękkich wywołane przez paciorkowce, wrażliwe gronkowce i E. coli

20 mg/kg m.c./dobę w dawkach podzielonych co 8 godzin.

U dzieci o wadze 20 kg lub wiecej dawkowanie jak u dorosłych.

W ciężkich zakażeniach lub infekcjach wywołanych mniej wrażliwymi drobnoustrojami na lek zaleca się podawanie 40 mg/kg m.c./dobę w dawkach podzielonych co 8 godzin.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez paciorkowce, pneumokoki, gronkowce nie wytwarzające penicylinazy, Haemophilus influenzae.

40 mg/kg m.c./dobę w dawkach podzielonych co 8 godzin. U dzieci o wadze 20 kg lub więcej dawkowanie tak jak u dorosłych.

Przygotowanie zawiesiny:

Do zawartości butelki dodać przegotowanej, ostudzonej wody do objętości 60 ml (do zaznaczonej kreski), i dokładnie wymieszać przez wstrząsanie.

DANE FARMACEUTYCZNE:

OPAKOWANIE:

16 kapsułek lub tabletek w opakowaniu typu blister.

Granulat do przygotowywania zawiesiny wodnej Amotaks 250mg/5ml jest pakowany po 24 g (co odpowiada 3,0g amoksycyliny) do butelek ze szkła oranżowego z zaznaczoną objętością 60 ml w postaci kreski.

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie