Działa tylko w IE - sorry!    
     

Test czytelniczy


Przedstawiamy Państwu test, który przeprowadzono w klasie czwartej technikum samochodowego po omówieniu dwudziestolecia międzywojennego. W badaniu wzięło udział 25 uczniów prowadzonych przez innego nauczyciela języka polskiego. Na tydzień przed badaniem uczniowie zostali poinformowani o warunkach jego przeprowadzenia. Badanie właściwe zostało poprzedzone próbnym, które miało być rodzajem jego standaryzacji. Wzięli w nim udział uczniowie klasy trzeciej technikum samochodowego 3-letniego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Obserwacje poczynione w czasie próbnego badania przyczyniły się do przeredagowania niektórych poleceń pod względem merytorycznym, stylistycznym i składniowym.
Czas pracy uczniów wynosił 90 minut.

Celem badań było sprawdzenie kompetencji czytelniczych na poziomie różnych znaczeń. W raporcie z 1996 roku zawierającym wyniki badań nad alfabetyzacją w Polsce prof J.Białecki podkreśla, że polski system edukacji gorzej niż szkoły w zachodnich państwach wyposaża uczniów w umiejętność rozumienia i wykorzystania informacji.* Podstawa programowa języka polskiego /Dziennik Ustaw Nr 14 z dn.15 lutego 1999r./ kładzie nacisk na kształcenie nawyków samodzielnej pracy. Stąd konieczność systematycznej ewaluacji. Analiza wyników pozwala ustalić wnioski do dalszej pracy. Wiarygodnym narzędziem ewaluacji jest pomiar dydaktyczny sprawdzający wielostopniowy, dlatego taki test zastosowano w klasie czwartej technikum samochodowego.

W załączeniu (czytelniczy.doc - 90KB) tekst źródłowy testu wraz z obudową dydaktyczną.

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie