Program WDN


Ciągle mówi się o roli wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w rozwoju szkoły i ucznia. Nie może to być to być działanie przypadkowe, ale zaplanowane i celowe.

By ta forma dokształcania mogła należycie funkcjonować w szkole, najpierw musimy zrozumieć, czym tak naprawdę jest WDN, jakie są jego zadania. Trzeba też określić potrzeby szkoły - potrzeby nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Należy też odpowiedzieć na pytanie, czy poradzimy sobie sami, czy też WDN musi poprowadzić tzw. moderator.

Dlatego proponuję przykładowy program WDN, który przybliża specyfikę problemu i może stanowić podstawę do stworzenia planu pracy rady pedagogicznej danej szkoły.

Nauczyciele, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju kursach, a chcą podzielić się swoją wiedzą z innymi - zwłaszcza że jest to jeden z warunków przy ubieganiu się o stopień nauczyciela dyplomowanego - znajdą propozycję tematów i wzór zaświadczenia o przeprowadzeniu zajęć.

W załączeniu (wdn.doc - 60KB) przykładowy program WDN.

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie