Działa tylko w IE - sorry!    
     

Lekcja biblioteczna 3


KONSPEKT (SCENARIUSZ)
ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
BUDOWA WSPÓŁCZESNEJ KSIĄŻKI

Uwagi o realizacji:
Jest to lekcja jednogodzinna, przeprowadzona w ramach zajęć bibliotecznych, przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej.

Cele lekcji
Po zajęciach uczniowie powinni:

 • znać budowę współczesnej książki;
 • mieć wzbogacony czynny słownik z zakresu budowy książki;
 • mieć wyrobione uczucie poszanowania książki.

Środki dydaktyczne:

 • egzemplarze pięknie wydanych książek,
 • formularze z krzyżówkami,
 • plansza prezentująca budowę współczesnej książki (jeżeli szkoła taką posiada).

Tok lekcji:

 1. Pogadanka na temat wyglądu "starych" rękopiśmiennych książek.
 2. Rozdanie uczniom egzemplarzy pięknie wydanych współczesnych książek.
 3. Omówienie budowy współczesnej książki:
  1. obwoluta (papierowa ochrona książki),
  2. okładka,
  3. grzbiet,
  4. wyklejka (podwójna karta mocnego papieru przyklejona do pierwszej i ostatniej karty książki przy grzbiecie),
  5. kapitałka (tasiemka lub skórka przyklejona do dolnego i górnego brzegu grzbietu książki przygotowanej do twardej oprawy),
  6. karta tytułowa,
  7. ilustracje,
  8. spis treści,
  9. metryczka drukarska.
 4. Zwrócenie uwagi uczniów na kartę tytułową. Omówienie elementów na niej zawartych (autor, tytuł, podtytuł, data i miejsce wydania, wydawnictwo).
 5. Rola spisu treści (dyskusja).
 6. Utrwalenie nowo poznanego słownictwa - rozwiązanie krzyżówki:

  Rozmiar: 4032 bajtów
  Hasła do wpisania (poziomo):
  1. Rysunki, obrazki - inaczej,
  2. Bok książki,
  3. Podwójna karta papieru przyklejona do okładki,
  4. Tasiemka lub skóra przyklejona do grzbietu książki,
  5. Zewnętrzne karty książki,
  6. .................. drukarska.
  Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło: czytam
 7. Indywidualne wypożyczenia książek dla uczniów.

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie