Historia i społeczeństwo


Propozycja programu nauczania historii i społeczeństwa z elementami regionalistyki w klasie IV realizowanego na 3 jednostkach lekcyjnych tygodniowo. Opracowany i zrealizowany przez nauczyciela historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu.

W załączeniu (historia.rtf - 223KB) program innowacyjny: "Historia i społeczeństwo z elementami regionalistyki dla klasy IV".


         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie